Truy cập

Hôm nay:
52
Hôm qua:
197
Tuần này:
1186
Tháng này:
4201
Tất cả:
136357

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp.2
2Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.2
3Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng2
4Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở2
5Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)2
6Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật2
7Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật2
8Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại2
9Hỗ trợ học văn hóa, học nghề trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.2
10Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng2
11Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”2
12Thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”2
13Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.2
14Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ, gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây gỗ trồng phân tán2
15Cấp sổ vịt chạy đồng2
16Thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi1
17Thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường1
18Cấp thẻ bảo hiểm2