Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

                  UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     XÃ THIỆU DUY                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

                                                                            Thiệu Duy, ngày 26 tháng 8 năm 2022

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Về việc: Chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

 

Kính thưa: Cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã.

 

Để phát huy tinh thần chủ động tham gia tích cực của các cơ sở chăn nuôi về kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi, sản xuất đưa ra thị trường sản phẩm chăn nuôi an toàn, tạo niềm tin cho người tiêu dùng đối với sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn. UBND xã tuyên truyền cho toàn thể nhân dân đặc biệt là các hộ chăn nuôi, các hộ kinh doanh thuốc thú y, thức ăn gia súc nắm và thực hiện các nội dung sau:

1. Không mua, bán hoặc sử dụng thuốc, hóa chất, kháng sinh trong danh mục cấm sử dụng trong chăn nuôi, thú y theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( như các chất tăng trọng nhóm Beta-agonist phổ biến nhất là Salbutamol, Clenbuterol và Ractopamine, chất Auramine (hay gọi là chất Vàng ô) để tạo màu trong chăn nuôi, thực phẩm cũng rất nguy hiểm….) ;

2. Phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm và thông tin kịp thời cho UBND xã để tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật

3. Thực hiện tốt kỹ thuật chăn nuôi an toàn như:

- Chuồng trại: có tường hoặc hàng rào đảm bảo ngăn không cho gia súc, gia cầm tự do ra khỏi chuồng nuôi hoặc vào nơi ở, sinh hoạt của người; có máng ăn, máng uống bằng vật liệu an toàn, dễ vệ sinh; có nơi thu gom, xử lý chất thải trước khi đưa ra ngoài khu chăn nuôi;

- Con giống: có nguồn gốc rõ ràng; đảm bảo khỏe mạnh;

- Sử dụng thức ăn, nước uống trong chăn nuôi đảm bảo an toàn cho vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi;

- Tuân thủ tiêm phòng định kỳ và đột xuất cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định của pháp luật về thú y;

- Ghi chép sổ sách và lưu giữ tên thức ăn, thuốc, hóa chất và kháng sinh sử dụng trong quá trình chăn nuôi;

4. Khai báo kịp thời cho cơ quan chức năng tại địa phương các dấu hiệu đàn vật nuôi bị dịch bệnh; không bán vật nuôi bị bệnh, không đảm bảo an toàn thực phẩm ra thị trường;

Nhận được thông báo này đề nghị cán bộ và nhân dân trong toàn xã thực hiện nghiêm túc.

                                                                                                        Ban văn hoá 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT