Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

HỘI LHPN XÃ THIỆU DUY XÂY DỰNG MÔ HÌNH "NHÀ SẠCH - VƯỜN ĐẸP" TRÊN TOÀN XÃ

Đăng lúc: 04/11/2022 (GMT+7)
100%

Để đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng NTM nâng cao của xã, NTM kiểu mẫu của Thôn

HỘI LHPN XÃ THIỆU DUY XÂY DỰNG MÔ HÌNH "NHÀ SẠCH - VƯỜN ĐẸP" TRÊN TOÀN XÃ

Để đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng NTM nâng cao của xã, NTM kiểu mẫu của Thôn . Trong năm 2022 hội HLHPN xã Thiệu Duy dưới sự lãnh đạo của BTV đảng ủy, sự chỉ đạo của hội cấp trên , sự phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, sự đoàn kết nổ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ và hội viên phụ nữ trong xã. Hội luôn bám sát chương trình kế hoạch công tác năm 2022 để tổ chức các hoạt động của hội một cách hiệu quả,thiết thực.Cụ thể, mô hình nhà sạch vườn đep, tham gia dọn VSMT hàng tuần , vận động nhân dân hiến đất , tổ chức nhiều hoạt động mang tính ý nghĩa. Đây là những kết quả ban đầu trong công tác tham gia xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới NTM nâng kiểu của hội LHPN xã trong năm 2022. Kính mong toàn thể nhân dân trong xã cũng như bà con của Thiệu Duy đang sinh sống trên mọi miền của tổ quốc hướng về quê hương để góp phần xã đạt đích NTM nâng cao trong thời gian sớm nhất. Xã thiệu Duy trở thành xã sáng , xanh, sạch, đẹp - văn minh, hiện đại. Mong Các hộ gđ trong toàn xã hãy hướng phong trào tiếp tục xây dựng mô hình "Nhà sạch - vườn đẹp" hội LHPN xã sẽ tiệp tục đến để trao và công nhận.

Một số hình ảnh mô hình "Nhà sạch - vườn đẹp"

HỘI LHPN XÃ THIỆU DUY XÂY DỰNG MÔ HÌNH "NHÀ SẠCH - VƯỜN ĐẸP" TRÊN TOÀN XÃ

Đăng lúc: 04/11/2022 (GMT+7)
100%

Để đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng NTM nâng cao của xã, NTM kiểu mẫu của Thôn

HỘI LHPN XÃ THIỆU DUY XÂY DỰNG MÔ HÌNH "NHÀ SẠCH - VƯỜN ĐẸP" TRÊN TOÀN XÃ

Để đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng NTM nâng cao của xã, NTM kiểu mẫu của Thôn . Trong năm 2022 hội HLHPN xã Thiệu Duy dưới sự lãnh đạo của BTV đảng ủy, sự chỉ đạo của hội cấp trên , sự phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, sự đoàn kết nổ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ và hội viên phụ nữ trong xã. Hội luôn bám sát chương trình kế hoạch công tác năm 2022 để tổ chức các hoạt động của hội một cách hiệu quả,thiết thực.Cụ thể, mô hình nhà sạch vườn đep, tham gia dọn VSMT hàng tuần , vận động nhân dân hiến đất , tổ chức nhiều hoạt động mang tính ý nghĩa. Đây là những kết quả ban đầu trong công tác tham gia xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới NTM nâng kiểu của hội LHPN xã trong năm 2022. Kính mong toàn thể nhân dân trong xã cũng như bà con của Thiệu Duy đang sinh sống trên mọi miền của tổ quốc hướng về quê hương để góp phần xã đạt đích NTM nâng cao trong thời gian sớm nhất. Xã thiệu Duy trở thành xã sáng , xanh, sạch, đẹp - văn minh, hiện đại. Mong Các hộ gđ trong toàn xã hãy hướng phong trào tiếp tục xây dựng mô hình "Nhà sạch - vườn đẹp" hội LHPN xã sẽ tiệp tục đến để trao và công nhận.

Một số hình ảnh mô hình "Nhà sạch - vườn đẹp"

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT