Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387


   BAN CHỈ ĐẠO XDNTM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HỘI CỰU CHIẾN BINH                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       XÃ THIỆU DUY

                 ***

THƯ KÊU GỌI

Về việc quyên góp, ủng hộ kinh phí lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh,

trật tự trên địa bàn xã Thiệu Duy

Kính gửi: Toàn thể Nhân dân, cán bộ Hội viên Hội CCB xã Thiệu Duy; thủ trưởng các  cơ quan, đơn vị sự nghiệp, Chủ các công ty, doanh nghiệp, các cửa hàng sản xuất  kinh doanh- dịch vụ thương mại và các nhà hảo tâm, con em Thiệu Duy xa quê đang sinh sống, học tập công tác trên mọi miền Tổ Quốc.

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể nhân dân, các cơ quan, doanh ngiệp. Công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, bộ mặt của xã nhà ngày càng đổi mới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bà con Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến khó lường.

Để nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật…, tiếp tục giữ vững an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện kế hoạch số: 01- KH/ BCĐ – XDNTM, ngày 17/02/2023 của Ban chỉ đạo xây dựng NTM, về việc tiếp tục vận động nhân dân đóng góp để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao năm 2023. Nay BCH Hội CCB xã Thiệu Duy kêu gọi Toàn thể Nhân dân, cán bộ Hội viên Hội CCB; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, Chủ các công ty, doanh nghiệp, các cửa hàng sản xuất  kinh doanh- dịch vụ thương mại, các nhà hảo tâm, con em Thiệu Duy xa quê đang sinh sống, Học tập công tác trên mọi miền Tổ Quốc, hãy đóng góp kinh phí để hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera giám sát về an ninh trật tự trên địa bàn xã, góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và sử lý các hành vi, vi phạm pháp luật góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Kinh phí ủng hộ được gủi trực tiếp đến Ban Chấp Hành Hội CCB xã Thiệu Duy. hoặc chuyển khoản qua số tài khoản:  0766123668.  Ngân hàng TMCP Quân đội, chủ tài khoản:      Lê Văn Siểu, Chủ tịch Hội CCB xã (ghi rõ nội dung: ủng hộ camera + Tên người gửi + địa chỉ)

Kinh phí ủng hộ của quý vị sẽ được BCH Hội CCB xã, lập danh sách đầy đủ, cập nhật thường xuyên và công khai trên cổng thông tin điện tử, zalo, hệ thống đài truyền thanh của xã.    Kính mong toàn thể Nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, cán bộ, công chức, viên chức, các nhà hảo tâm, con em xa quê đang sinh sống trên mọi miền Tổ Quốc, đồng hành ủng hộ để triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn toàn xã.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                  TM. BAN VẬN ĐỘNG

                                                                      CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

 

 

                                                                                       

                                                                                          Lê Văn Siểu 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT