Truy cập

Hôm nay:
12
Hôm qua:
146
Tuần này:
12
Tháng này:
2507
Tất cả:
290572
 

                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      HỘI CCB  XÃ THIỆU DUY                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      

                                                                         Thiệu duy, ngày     tháng 11  năm 2019

 

 

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP HỘI CCB VIỆT NAM

                                   (06/12/1989 – 06/12/2029)

            

                                               

Kính thưa:  - Các đồng chí  hội viên CCB và Nhân dân

 

Trong không khí hân hoan phấn khởi, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ, nhân dân  xã Thiệu Duy nói riêng thi đua sôi nổi, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam – 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và chuẩn bị bước sang năm mới với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Trong những ngày này, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập, giáo dục và rèn luyện đảng ta, quân đội ta không ngừng lớn mạnh; tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của QĐNDVN, chủ tịch danh dự của Hội CCB Việt Nam.

Chúng ta bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc tới mẹ Việt Nam Anh hùng,  các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc.

Kính thưa các đồng chí

Trong những năm cuối thập kỷ 80 của Thế kỷ XX, bối cảnh tình hình thế giới và trong nước hết sức khó khăn, phức tạp; chế độ XHCH ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ; nước ta đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn cả về chính trị, kinh tế, xã hội. Các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” âm mưu bạo loạn lật đổ, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Trước tình hình đó, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với vận mệnh Tổ quốc, các thế hệ CCB Việt Nam có nguyện vọng thiết tha được tập hợp thành một tổ chức thồng nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng để động viên nhau giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp hiệu quả hơn cho sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, chể độ XHCN, góp phần đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức để phát triển đi lên.

         Trước yêu cầu Cách mạng và nguyện vọng của CCB cả nước, ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị Ban chấp hành TW Đảng (Khóa VI) đã Quyết định  thành lập Hội CCB Việt Nam - Ngày 06/12 hàng năm đã trở thành Ngày Truyền thống của Hội CCB Việt Nam - Tiếp theo đó, ngày 24/2/1990, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (nay là Chính phủ) quyết định về cơ cấu tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB trong hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Ngày 14/4/1990, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định công nhận Hội CCB Việt Nam là thành viên của Mặt trận. Hội CCB Việt Nam ra đời đánh dấu một mốc quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của CCB, đem đến cho anh chị em nguồn động viên mới, phấn khởi, tin tưởng, ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới của cách mạng và có điều kiện thông qua tổ chức hợp pháp của mình, tiếp tục đóng góp tích cực hơn cho sự nghiệp xây dựng vệ bảo vệ Tổ quốc.

        Từ khi thành lập đến nay, Hội CCB Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, ngày 08/01/2002, Ban Chấp hành TW Đảng (Khóa IX) đã ra Nghị Quyết số 09-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”. Khẳng định quan điểm, chủ trương, biện pháp lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB; chỉ rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Hội CCB Việt Nam “Là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB, là thành viên của MTTQ Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng CS Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội”.

Nhiệm vụ chung của Hội CCB Việt Nam là:“Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, giúp nhau cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ”. Trên cơ sở đó, năm 2005, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành  Pháp lệnh Cựu chiến binh nhằm cụ thể hóa về mặt pháp lý các vấn đề về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội CCB Việt Nam.

        30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB Việt Nam không ngừng lớn mạnh về tổ chức. Đến nay, Hội CCB cả nước có hơn 3 triệu hội viên tham gia sinh hoạt. Toàn quốc có 110 tổ chức trực thuộc TW Hội; có 836 tổ chức Hội trên cơ sở; có 15.949 tổ chức cơ sở Hội và 103.778 Chi hội. Các thế hệ CCB luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động ở địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Vị trí, vai trò của Hội CCB ngày càng được khẳng định và nâng cao trong hệ thống chính trị. Trong Thông báo số 07-TB/TW ngày 04/11/1991 của Ban Bí thư TW Đảng (Khóa VII) đã nêu rõ: “ Hội CCB Việt Nam là một đoàn thể nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, nhất là trong tình hình hiện nay Hội là một tổ chức tin cậy của Đảng và Nhà nước”. Trong Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị  (Khóa IX) đã khẳng định: “Hội CCB Việt Nam xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở”.

 Kính thưa các đồng chí.

 Sau khi Hội CCB Việt Nam được thành lập, theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, ngày 19/6/1990, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ra Quyết định số 43-QĐ/TU thành lập Hội CCB tỉnh Thanh Hóa và chỉ định Ban Chấp hành Lâm thời gồm 15 đồng chí do Thiếu tướng Lê Công Phê nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy QS tỉnh làm Chủ tịch. Tiếp theo, ngày 31/7/1990, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định thành lập Hội CCB cấp huyện, thị xã và cơ sở. Là một tổ chức hội trực thuộc Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Pháp lệnh CCB, Điều lệ của Hội CCB Việt Nam trong tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời Hội CCB Thanh Hóa còn là một thành viên trong khối các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh, được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Từ năm 1990 đến nay, Hội CCB Thanh Hóa không ngừng phát triển, lớn mạnh, trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và chất lượng hoạt động. Từ chỗ thời gian đầu (1992) Hội CCB tỉnh Thanh Hóa mới có 23 tổ chức Hội CCB huyện, thị với gần 7 vạn hội viên. Đến nay, đã có 30 tổ chức Hội trực thuộc tỉnh Hội, 855 Hội cơ sở, 4.658 Chi hội với gần 220 nghìn hội viên (đạt hơn 98 % CCB toàn tỉnh).

 Hội CCB huyện Thiệu hóa được Ban thường vụ huyện ủy ra quyết định thành lập ngày 02/02/1997. Ngày 22/2/1997 BCH hội CCB tỉnh thanh Hóa ra quyết định số 15/QĐ-CCB Chỉ định BCH lâm thời gồm 9 đồng chí, Đ/C Đại tá Trương Văn Tuân xã thiệu Lý Chủ tịch Hội, Đ/C Lê Mậu Hùng xã Thiệu Hưng phó chủ tịch hội. , các cấp hội đã tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức kết nạp hội viên, đưa tổng số hội viên toàn huyện từ 6.200 hội viên năm 1997 đến nay lên 10.200 hội viên, sinh hoạt ở 36 tổ chức cơ sở hội, 176 chi hội( trong đó có 28 cơ sở xã, thị trấn, 8 cơ quan, doanh nghiệp) đạt tỷ lệ CCB vào hội 98,7%. Hội CCB xã Thiệu Duy được thành lập tháng 8/1997 lúc đầu có 244 hội viên đến nay có 412 hội viên , 10 chi hội nay còn 7 chi hội.

        Trải qua gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB xã đã tổ chức 6 kỳ Đại hội. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Nghị quyết số 09- NQ/TW và Pháp lệnh CCB Việt Nam, Hội CCB xã Thiệu duy luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện Hội và Đảng ủy để xây dựng Nghị quyết, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình và yêu cầu của từng giai đoạn cụ thể, chủ động vượt qua khó khăn, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

 Luôn làm tốt công tác vận động, giáo dục các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia góp ý, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết dân tộc, đây là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt hàng đầu của Hội. Tổ chức  học tập, quán triệt và tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nắm vững nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu, đi đầu và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương; tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội;  phối hợp với các cơ quan, các ngành, đoàn thể kịp thời tham mưu cho cấp ủy và tích cực tham gia giải quyết hiệu quả các tình huống phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Với phẩm chất chính trị, bản lĩnh, năng lực và uy tín của mình, qua mỗi kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, hội có nhiều hội viên CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy Đảng và HĐND các cấp, tham gia công tác trong hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng TSVM, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh. 

          Động viên hội viên nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của xã; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Vì vậy, từ năm 2017, không còn gia đình hội viên CCB nào thuộc diện hộ đói; đến nay, hộ gia đình CCB nghèo giảm xuống còn 02 hộ, hộ khá và giàu tăng lên đạt 60% ; Với tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng đội, đã vận động đóng góp xây dựng quỹ nghĩa tình CCB ủng hộ cho các CCB nghèo, khó khăn xây dựng nhà trên địa bàn tỉnh . các chi hội đã triển khai nhiều chương trình phối hợp, tích cực tham gia công tác quốc phòng- an ninh, các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, như: Phong trào “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội; CCB tham gia bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn nơi cư trú; cảm hóa người lầm lỗi sớm hòa nhập với cộng đồng; vận động cai nghiện ma túy tại gia đình; CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; CCB tham gia bảo vệ môi trường và vệ sinh ATTP; CCB tham gia các nhiệm vụ quân sự địa phương . Nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, phù hợp, đã huy động được trí tuệ, nhân lực của đông đảo hội viên CCB tham gia, có sức lan tỏa, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân, được cấp ủy, chính quyền  ghi nhận, đánh giá cao.

   Trong gần 30 năm qua, với những thành tích xuất sắc. Hội CCB xã được tỉnh, huyện UBND xã tặng nhiều Bằng khen và giấy khen hội thường xuyên đạt trong sạch vững mạnh.

Trong những năm tới, trước tình hình thế giới, trong nước có nhiều sự kiện trọng đại, yêu cầu mới. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng sự giúp đỡ có hiệu quả của  chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân. Hội CCB xã tiếp tục phát huy mạnh mẽ, có hiệu quả những thành tích đạt được trong gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, tích cực thực hiện vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và nhân đân thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp hội viên, coi trọng sinh hoạt tư tưởng, đề cao dân chủ, gắn bó tình đồng chí đồng đội trong các thế hệ hội viên giữa các chi hội. Vận động hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với quê hương, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia phong trào Thi đua “CCB gương mẫu” và các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và sự phát triển của xã nhà.

          Kính thưa các đồng chí.

      Cùng với cả nước, năm 2019 xã vừa tổ chức sơ kết 5 năm CCB gương mẫu 2014- 2019 thực hiện lời căn dặn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh tại đền hùng Phú thọ cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự chuyển công tác ra ngoài Quân đội “Quân nhân phục viên đã đánh giặc bao nhiêu năm, như vậy là đã kinh qua một lịch sử vẻ vang. Nhưng với truyền thống oanh liệt của quân đội thì bất kỳ đi đâu, làm việc gì đều phải gương mẫu. Bác mong tất cả đều giữ được truyền thống vẻ vang đó”.

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ IV ngày 12/12/2007 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch danh dự Hội CCB VN đã căn dặn: “ Tôi hoàn toàn nhất trí với truyền thống của Hội bằng 8 chữ: Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Tám chữ ấy đã phản ánh được bản chất, truyền thống, thành tích, kinh nghiệm hoạt động của Hội từ ngày thành lập đến nay và trở thành phương châm hành động của Hội từ nay về sau...”.

Ban chấp hành hội kêu gọi cán bộ hội viên CCB hãy phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền , xây dựng quê hương tổ chức hội ngày càng vững mạnh và giàu đẹp.

 Nhân dịp này xin kính chúc  các đồng chí và nhân dân dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công ./.

 

                                                                                       TM. BCH

                                                                                      CHỦ TỊCH

 

 

    Nguyễn Quán Vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT