Truy cập

Hôm nay:
84
Hôm qua:
190
Tuần này:
84
Tháng này:
5395
Tất cả:
111237

 

Cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã thi đua lao động sản xuất, thực hiện nghị quyết chuyên đề của cấp ủy Đảng trong mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm năm 2018,  nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Đây là một trong những nhiệm vụ  quan trọng hàng đầu mà mỗi tổ chức chính trị xã hội trong đó có tổ chức hội cựu chiến binh. Ngay khi Đảng ủy ra nghị quyết, ban thường vụ hội đã bám sát nghị quyết của cấp ủy Đảng, kế hoạch của chính quyền và hội cấp trên để triển khai nhiệm vụ cho ban chấp hành hội, các chi hội và toàn thể hội viên trong toàn xã thi đua lao động sản xuất, đảm bảo an toàn giao thông – an ninh trật tự, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, phát động phong trào CCB gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của địa phương và của hội phát động.

Nhiệm vụ trước mắt hiện nay với 2 mục tiêu quan trọng phát triển kinh tế xây dựng quê hương là nhiệm vụ then chốt hàng đầu của mỗi hội viên CCB Việt nam nói chung và hội CCB xã Thiệu Duy nói riêng.

Trong những năm qua phát huy truyền thống “ Bộ đội cụ hồ”  “CCB gương mẫu” là một tấm gương đi đầu trong mọi phong trào, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhiều CCB đã vươn lên làm giàu mở các trang trại, gia trại, đầu tư kinh doanh dịch vụ phát triển ngành nghề theo mô hình kinh tế hộ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình và xã hội.

Để tiếp tục phát huy có hiệu quả nghị quyết của Đảng bộ và nhiệm vụ trọng tâm  của hội CCB – mỗi chi hội CCB là một tuyên truyền viên cho cán bộ hội viên CCB và nhân dân thi đua lao động xản xuất đặc biệt tích cực công tác tuyên truyền  về an toàn giao thông – an ninh trật tự trên địa bàn xã. Để đảm bảo tuyến đường không sảy ra ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp Ban thường vụ hội  đã chỉ đạo các chi hội CCB ở các thôn thành lập tổ CCB tự quản -  tập chung kiểm tra tất cả các đoạn đường lấn chiếm trả lại mặt bằng thông thoáng cho mọi người dân. Việc treo biển đặt biển hiệu, biển quảng cáo phải theo quy định,

Ban thường vụ hội CCB lấy nhiệm vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong nghị quyết của hội. Vì vậy đề nghị mỗi cán bộ hội viên và nhân dân gương mẫu chấp hành các quy định đã đề ra theo hiến pháp và pháp luật, BCH các chi hội thường xuyên nắm bắt vận động hội viên trong chi hội tham gia vào các tiêu chí như: công tác vệ sinh môi trường, tham gia tuyên truyền viên tích cực trong các nhiệm vụ của thôn cùng với cấp ủy,ban công tác mặt trận thôn và tiểu ban xây dựng nông thôn mới sớm góp phần cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân sớm đạt được các tiêu chí để cùng góp phần về đích NTM.

                                                                                                                                                                       Ban Văn hóa