Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

       ỦY BAN NHÂN DÂN

           XÃ THIỆU DUY

     

      Số:   179     KH - UBND

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

             Thiệu Duy,  ngày   8   tháng   9   năm 2022

 

 

                                                                             KẾ HOẠCH
                      
Tổ chức đêm trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng  trên địa bàn xã

 

 

Căn cứ công văn số: 3139/UBND - VP, Thiệu hóa ngày 30 tháng 8 năm 2022 về việc tổ chức hoạt động Tết trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng.

Nay UBND xã xây dựng kế hoạch hướng dẫn việc tổ chức đêm hội trung thu năm 2022 cho các cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã theo các nội dung sau;

1.Đề nghị BCH chi ủy chi bộ các thôn và trưởng thôn quan tâm chỉ đạo chi hội phụ nữ phối hợp với BCH chi đoàn thông báo cho các ông bà, cha mẹ có thiếu niên nhi đồng và toàn thể các cháu thiếu niên nhi đồng trong độ tuổi ( từ dưới 14 tuổi) tập chung về nhà văn hóa để các anh ,chị đoàn viên thanh niên hướng dẫn và tổ chức trò chơi dân gian, các tiết mục văn nghệ “ Đêm hội trung thu” và nhận quà của Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ xã.

          2. Chương trình tổ chức các hoạt động đêm trung thu.

          - Ổn định tổ chức

          - Giới thiệu đại biểu

          - Các tiết mục văn nghệ

          - Mời lãnh đạo xã đọc thư Tết trung thu của chủ tịch nước và tặng quà cho các cháu.

          - Phá cổ trung thu.

          Tùy theo tình hình thời tiết và khả năng các thôn có thể tổ chức cho các cháu rước đèn trung thu trong địa bàn thôn ( Nếu tổ chức rước đèn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, và kết thúc hoạt động rước đèn trước 22h).

          3. Thời gian tổ chức đêm trung thu vào tối 9/9/2022 tức ngày 14/8 âm lịch.

4. UBND xã phân công các đồng chí sau đây về dự đêm hội trung thu và tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng ở các thôn:

-Thôn Khánh hội: Đ/c Lê Văn Thụ                   PBT Trực đảng  

-Thôn Đông mỹ : Đ/c Lê Thị Bình                   Chủ tịch MTTQ xã xã

-Thôn Đông hòa: Đ/c Lê Xuân Thủy               PBT- Chủ tịch UBND xã

          -Thôn Cự khánh: Đ/c Lê Văn Luyện                TVUB. Xã đội trưởng    

          -Thôn Phú Điền: Đ/c Hoàng Nam                     TVUB – Trưởng CA xã.      

-Thôn Xử nhân 1: Đ/c Nguyễn Duy Cam          PCT UBND xã

- Thôn Xử nhân 2: Lê Trọng Phương                 PCT UBND xã.

Đồng thời đề nghị tất cả các đồng chí trong BCH đảng ủy, cán bộ công chức của xã hiện đang sinh sống ở địa bàn thôn nào thì thu xếp công việc đến nhà văn hóa để chung vui cùng các cháu.

Vậy đề nghị các đồng chí lãnh đạo được phân công dự và tặng quà ở các thôn, các đồng chí trong BCH đảng ủy, toàn thể cán bộ công chức của xã, chi ủy chi bộ các thôn và các trưởng thôn trên địa bàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                              CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;                                                                                  

- Trưởng các đoàn thể;

- Các thôn (T/hiện);

- Lưu VH.

                                                                                            

                                                                                             Lê Xuân Thủy

 

 

 

 

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT