Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Đại hội đại biểu Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Duy nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 27/12/2021 (GMT+7)
100%

Ngày 25/12/2021, Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Duy long trọng tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhiệm kỳ qua

Bài viết: Đại hội đại biểu Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Duy

nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 25/12/2021, Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Duy long trọng tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự Đại hội có đồng đồng chí Hoàng Anh Tuấn- HUV - Trưởng phòng NN&PTNT huyện, đồng chí Trịnh Đình Lịch , Bí thư Đảng bộ xã, đồng chí Lê Xuân Thuỷ - Chủ tịch UBND xã, các đồng chí lãnh đạo ban thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể của xã, bí thư chi bộ, cùng 101 đại biểu chính thức cũng đã về dự.

Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của phòng Nông ngiệp huyện Thiệu Hóa và của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thiệu Duy, Hội đồng quản trị HTXNN xã Thiệu Duy đã lãnh đạo cùng thành viên hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. HTX đã chủ động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác quản lý, khai thác, điều hành các khâu dịch vụ đảm bảo cho việc sản xuất đúng thời vụ. Trong nhiệm kỳ qua HTX đã quản lý tốt các khâu dịch vụ trong sản xuất như dịch vụ tưới tiêu, cung ứng giống vật tư phân bón, dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt…đặc biệt dịch vụ cải tạo đồng ruộng - hệ thống mương máng, cầu cống đường giao thông để phục vụ sản xuất và vận chuyển sản phẩm đi lại cho nhân dân. Tỏ chức nạo vét toàn bộ hệ thống kênh mương tưới, tiêu trước mỗi vụ sản xuất. Trong năm 5 khối lượng nạo vét tổng trên 600km mương, đào đắp trên 17.000m3, lắp đặt trên 900 cống phi các loại, xây lại trên 1,5km mương xây mang lại hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động xã viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch sản xuất , triển khai lịch thời vụ hàng năm phù hợp tổ chức thực hiện đúng và hiệu quả các chính sách nông nghiệp tạo lòng tin cho nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Đại hội đã thông qua báo cáo thu chi tài chính của nhiệm kỳ, báo cáo hoạt động của ban kiểm soát, tờ trình sửa đổi điều lệ HTX

Các đại biểu thông qua báo cáo

Tại đại hội các thành viên đã có ý kiến thảo luận để chỉ rõ những tồn tại và đưa ra các giải pháp để thực hiện cho thời gian tới với mục tiêu đưa hoạt động của HTXDV ngày càng phát triển.

Đồng chí: Lê Xuân Thuỷ - Chủ tịch UBND xã phát biểu

Dự và chỉ đạo Đại hội đồng chí Lê Xuân Thuỷ - Chủ tịch UBND xã đã có ý kiến và ghi nhận những kết quả HTX đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đã nhấn mạnh trong thời gian tới Ban quản trị HTX cần tập trung thực hiện tốt nội dung sau:Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2021, tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các khâu dịch vụ công để tổ chức HTX thực sự là bà đỡ cho nông dân, củng cố khâu dịch vụ cạnh tranh đầu tư. Nâng cấp hạ tầng đảm bảo tiền công, tiền lương cho ngưới lao động, tìm kiếm thị trường mở thêm các khâu dịch vụ khi có điều kiện. Quản lý tốt nguồn vốn để tránh thất thoát, thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính theo đúng quy định của pháp luật hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế với nhà nước. Tin tưởng rằng HTXDVNN bước sang nhiệm kỳ thứ 2(2021-2026) sản xuất kinh doanh theo luật HTX với tinh thần trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân, sự đoàn kết thống nhất của HĐT và các thành viên trong HTX sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, UBND, sự động viên của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, sự kết hợp ủng hộ của chi ủy thôn, trưởng thôn, để từ đó HĐQT HTX nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra.

Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc Đại Hội HTX Nông nghiệp đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX và Trưởng Ban kiểm soát HTX, Ông Nguyễn Tiến Thao được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTXNN Thiệu Duy, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Đại hội đại biểu Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Duy nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 27/12/2021 (GMT+7)
100%

Ngày 25/12/2021, Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Duy long trọng tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhiệm kỳ qua

Bài viết: Đại hội đại biểu Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Duy

nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 25/12/2021, Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Duy long trọng tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự Đại hội có đồng đồng chí Hoàng Anh Tuấn- HUV - Trưởng phòng NN&PTNT huyện, đồng chí Trịnh Đình Lịch , Bí thư Đảng bộ xã, đồng chí Lê Xuân Thuỷ - Chủ tịch UBND xã, các đồng chí lãnh đạo ban thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể của xã, bí thư chi bộ, cùng 101 đại biểu chính thức cũng đã về dự.

Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của phòng Nông ngiệp huyện Thiệu Hóa và của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thiệu Duy, Hội đồng quản trị HTXNN xã Thiệu Duy đã lãnh đạo cùng thành viên hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. HTX đã chủ động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác quản lý, khai thác, điều hành các khâu dịch vụ đảm bảo cho việc sản xuất đúng thời vụ. Trong nhiệm kỳ qua HTX đã quản lý tốt các khâu dịch vụ trong sản xuất như dịch vụ tưới tiêu, cung ứng giống vật tư phân bón, dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt…đặc biệt dịch vụ cải tạo đồng ruộng - hệ thống mương máng, cầu cống đường giao thông để phục vụ sản xuất và vận chuyển sản phẩm đi lại cho nhân dân. Tỏ chức nạo vét toàn bộ hệ thống kênh mương tưới, tiêu trước mỗi vụ sản xuất. Trong năm 5 khối lượng nạo vét tổng trên 600km mương, đào đắp trên 17.000m3, lắp đặt trên 900 cống phi các loại, xây lại trên 1,5km mương xây mang lại hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động xã viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch sản xuất , triển khai lịch thời vụ hàng năm phù hợp tổ chức thực hiện đúng và hiệu quả các chính sách nông nghiệp tạo lòng tin cho nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Đại hội đã thông qua báo cáo thu chi tài chính của nhiệm kỳ, báo cáo hoạt động của ban kiểm soát, tờ trình sửa đổi điều lệ HTX

Các đại biểu thông qua báo cáo

Tại đại hội các thành viên đã có ý kiến thảo luận để chỉ rõ những tồn tại và đưa ra các giải pháp để thực hiện cho thời gian tới với mục tiêu đưa hoạt động của HTXDV ngày càng phát triển.

Đồng chí: Lê Xuân Thuỷ - Chủ tịch UBND xã phát biểu

Dự và chỉ đạo Đại hội đồng chí Lê Xuân Thuỷ - Chủ tịch UBND xã đã có ý kiến và ghi nhận những kết quả HTX đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đã nhấn mạnh trong thời gian tới Ban quản trị HTX cần tập trung thực hiện tốt nội dung sau:Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2021, tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các khâu dịch vụ công để tổ chức HTX thực sự là bà đỡ cho nông dân, củng cố khâu dịch vụ cạnh tranh đầu tư. Nâng cấp hạ tầng đảm bảo tiền công, tiền lương cho ngưới lao động, tìm kiếm thị trường mở thêm các khâu dịch vụ khi có điều kiện. Quản lý tốt nguồn vốn để tránh thất thoát, thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính theo đúng quy định của pháp luật hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế với nhà nước. Tin tưởng rằng HTXDVNN bước sang nhiệm kỳ thứ 2(2021-2026) sản xuất kinh doanh theo luật HTX với tinh thần trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân, sự đoàn kết thống nhất của HĐT và các thành viên trong HTX sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, UBND, sự động viên của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, sự kết hợp ủng hộ của chi ủy thôn, trưởng thôn, để từ đó HĐQT HTX nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra.

Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc Đại Hội HTX Nông nghiệp đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX và Trưởng Ban kiểm soát HTX, Ông Nguyễn Tiến Thao được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTXNN Thiệu Duy, nhiệm kỳ 2021 -2026.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT