Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Đại hội điểm chi bộ thôn Phú Điền

Đăng lúc: 25/04/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 15/4/2022, Chi bộ thôn Phú điền tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trịnh Đình Lịch - Bí thư Đảng uỷ, đồng chí: Lê Xuân Thuỷ – PBT - Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư chi bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Tin bài: Đại hội điểm chi bộ thôn Phú Điền

Kính Thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã

Sáng ngày 15/4/2022, Chi bộ thôn Phú điền tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trịnh Đình Lịch - Bí thư Đảng uỷ, đồng chí: Lê Xuân Thuỷ – PBT - Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư chi bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Đảng ủy xã đã chỉ đạo Chi bộ thôn Phú điềntổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo các chi bộ đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Bên cạnh những thuận lợi trong nhiệm kỳ, song trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng không ít những khó khăn đại dịch covid -19 phát triển phức tạp, khó lường trên diện rộng ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, đời sống của nhân dân. Xong với sự quyết tâm thống nhất trong lãnh đạo của chi bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng uỷ, chính quyền, MTTQ xã, sự phấn đấu của chi bộ và nhân dân trong nhiệm kỳ 2020 -2022 đạt được những kết quả khá toàn diện:

Tổng diện tích gieo trồng đạt 50 ha, tổng giá trị thu nhập trong nông nghiệp 6,2 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt 50,3 triệu đồng/người/năm.

Trong nhiệm kỳ chi bộ thôn Phú điền đã đầu tư chỉnh trang, tu sữa nhà văn hoá, quét vôi ve, mua bàn ghế giá trị 12 triệu đồng, giao thông thuỷ lợi nội đồng 656m giá trị 272 triệu đồng, bê tông nông thôn gần 400m giá trị 79 triệu đồng…

Công tác xoá đói giảm nghèo luôn được quan tâm, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 5 hộ, hộ cận nghèo là 13 hộ.

Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, định hướng của chi ủy, chi bộ thôn; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là phong trào xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu …

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận nhiều ý kiếnnhằm làm rõ hơn nội dung chương trình đại hội, cũng nhưnhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trịnh Đình Lịch - Bí thư Đảng ủy, đã ghi nhậnvà biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Phú điềnđã đạt được trong nhiệmkỳ qua. Đồng thới mong muốn trong nhiệm kỳ mới Chi bộ cần tập trung trí tuệ, phát huy thế mạnh của thôn, khắc phục khó khăn, tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao,thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiêm kỳ 2022-2025và xây dựng thành côngthôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại hội củng đã tập trung trí tuệ, thảo luận đóng góp ý kiến, bỏ phiếu bầu 3 đồng chí vào ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ mới,đồng chí Mai Thanh Hảiđược Đại hội tín nhiệm bầulàm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Quang Thuyết Phó Bí thư Chi bộ và Nguyễn Thị Ngân bầu làm Chi uỷ viên.

Sau khi tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm tại Chi bộ thôn Phú điền, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ còn lại khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, hoàn thành đại hội các chi bộ trong tháng 4/2022.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ thôn Phú điền nhiệm kỳ 2022- 2025đã thành công tốt đẹp.

Đại hội điểm chi bộ thôn Phú Điền

Đăng lúc: 25/04/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 15/4/2022, Chi bộ thôn Phú điền tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trịnh Đình Lịch - Bí thư Đảng uỷ, đồng chí: Lê Xuân Thuỷ – PBT - Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư chi bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Tin bài: Đại hội điểm chi bộ thôn Phú Điền

Kính Thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã

Sáng ngày 15/4/2022, Chi bộ thôn Phú điền tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trịnh Đình Lịch - Bí thư Đảng uỷ, đồng chí: Lê Xuân Thuỷ – PBT - Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư chi bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Đảng ủy xã đã chỉ đạo Chi bộ thôn Phú điềntổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo các chi bộ đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Bên cạnh những thuận lợi trong nhiệm kỳ, song trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng không ít những khó khăn đại dịch covid -19 phát triển phức tạp, khó lường trên diện rộng ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, đời sống của nhân dân. Xong với sự quyết tâm thống nhất trong lãnh đạo của chi bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng uỷ, chính quyền, MTTQ xã, sự phấn đấu của chi bộ và nhân dân trong nhiệm kỳ 2020 -2022 đạt được những kết quả khá toàn diện:

Tổng diện tích gieo trồng đạt 50 ha, tổng giá trị thu nhập trong nông nghiệp 6,2 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt 50,3 triệu đồng/người/năm.

Trong nhiệm kỳ chi bộ thôn Phú điền đã đầu tư chỉnh trang, tu sữa nhà văn hoá, quét vôi ve, mua bàn ghế giá trị 12 triệu đồng, giao thông thuỷ lợi nội đồng 656m giá trị 272 triệu đồng, bê tông nông thôn gần 400m giá trị 79 triệu đồng…

Công tác xoá đói giảm nghèo luôn được quan tâm, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 5 hộ, hộ cận nghèo là 13 hộ.

Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, định hướng của chi ủy, chi bộ thôn; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là phong trào xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu …

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận nhiều ý kiếnnhằm làm rõ hơn nội dung chương trình đại hội, cũng nhưnhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trịnh Đình Lịch - Bí thư Đảng ủy, đã ghi nhậnvà biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Phú điềnđã đạt được trong nhiệmkỳ qua. Đồng thới mong muốn trong nhiệm kỳ mới Chi bộ cần tập trung trí tuệ, phát huy thế mạnh của thôn, khắc phục khó khăn, tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao,thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiêm kỳ 2022-2025và xây dựng thành côngthôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại hội củng đã tập trung trí tuệ, thảo luận đóng góp ý kiến, bỏ phiếu bầu 3 đồng chí vào ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ mới,đồng chí Mai Thanh Hảiđược Đại hội tín nhiệm bầulàm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Quang Thuyết Phó Bí thư Chi bộ và Nguyễn Thị Ngân bầu làm Chi uỷ viên.

Sau khi tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm tại Chi bộ thôn Phú điền, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ còn lại khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, hoàn thành đại hội các chi bộ trong tháng 4/2022.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ thôn Phú điền nhiệm kỳ 2022- 2025đã thành công tốt đẹp.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT