Truy cập

Hôm nay:
59
Hôm qua:
248
Tuần này:
59
Tháng này:
4942
Tất cả:
137098

Hỗ trợ đầu thu đợt 2 năm 2019

Ngày 22/08/2019 09:28:23

Thực hiện công văn số: 994 /UBND-VHTTngày 11 tháng 7 năm 2019 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc hướng dẫn công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số và bổ sung các đối tượng phát sinh đủ điều kiện nhận hỗ trợ

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ

Về việc hỗ trợ bổ sung đầu thu kỹ thuật số DVB – T2

Cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đợt 2.

Thực hiện công văn số: 994 /UBND-VHTTngày 11 tháng 7 năm 2019 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc hướng dẫn công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số và bổ sung các đối tượng phát sinh đủ điều kiện nhận hỗ trợ

Để đảm bảo hoàn thành Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn xã và công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đợt 2 theo đúng quy định. UBND xã Thiệu Duy thông báo như sau:

1. Đối tượng và điều kiện được hưởng

a. Đối tượng được hưởng: Là những hộ nghèo, hộ cận nghèo trong xã

b. Điều kiện được hưởng:

- Là những hộ nghèo, cận nghèo có tivi chưa tích hợp thu truyền hình mặt đất, chưa có đầu thu kỹ thuật số, chưa dùng các dịch vụ thu truyền hình như My TV, truyền hình cap và các loại truyền hình trả tiền khác.

- Đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện đang được hưởng chế độ chính sách nhà nước, tính tại thời điểm rà soát.

c. Các hộ đã thoát nghèo, thoát cận nghèo tính tại thời điểm rà soát thì không được đề nghị hỗ trợ

2. Thời gian đăng ký

Các hộ thuộc đối tượng và đủ điều kiện nêu trên chủ động đăng ký với thôn trưởng để tổ chức rà soát chi tiết theo mẫu biểu để được hỗ trợ đầu thu.

Yêu cầu các hộ nghèo, cận nghèo đăng ký hỗ trợ đầu thu phải cung cấp đầy đủ các thông tin, không có trường hợp bị thiếu hoặc trùng lặp thông tin giữa các hộ( như họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMND hoặc số căn cước công dân, mã số hộ nghèo).

Thời gian đăng ký 2 ngày 17 và 18/7/2019.gặp Đ/c thôn trưởng thôn mình để đăng ký.

Phương châm của UBND xã trong đợt rà soát cấp bổ sung lần 2 là không bỏ sót và không cấp nhầm đối tượng được hưởng.

Vì quyền lợi của hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng chế độ chính sách của nhà nước, mong các hộ thực hiện tốt thông báo này.

KT.CHỦ TỊCH

PCT

Nguyễn Duy Cam

Hỗ trợ đầu thu đợt 2 năm 2019

Đăng lúc: 22/08/2019 09:28:23 (GMT+7)

Thực hiện công văn số: 994 /UBND-VHTTngày 11 tháng 7 năm 2019 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc hướng dẫn công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số và bổ sung các đối tượng phát sinh đủ điều kiện nhận hỗ trợ

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ

Về việc hỗ trợ bổ sung đầu thu kỹ thuật số DVB – T2

Cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đợt 2.

Thực hiện công văn số: 994 /UBND-VHTTngày 11 tháng 7 năm 2019 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc hướng dẫn công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số và bổ sung các đối tượng phát sinh đủ điều kiện nhận hỗ trợ

Để đảm bảo hoàn thành Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn xã và công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đợt 2 theo đúng quy định. UBND xã Thiệu Duy thông báo như sau:

1. Đối tượng và điều kiện được hưởng

a. Đối tượng được hưởng: Là những hộ nghèo, hộ cận nghèo trong xã

b. Điều kiện được hưởng:

- Là những hộ nghèo, cận nghèo có tivi chưa tích hợp thu truyền hình mặt đất, chưa có đầu thu kỹ thuật số, chưa dùng các dịch vụ thu truyền hình như My TV, truyền hình cap và các loại truyền hình trả tiền khác.

- Đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện đang được hưởng chế độ chính sách nhà nước, tính tại thời điểm rà soát.

c. Các hộ đã thoát nghèo, thoát cận nghèo tính tại thời điểm rà soát thì không được đề nghị hỗ trợ

2. Thời gian đăng ký

Các hộ thuộc đối tượng và đủ điều kiện nêu trên chủ động đăng ký với thôn trưởng để tổ chức rà soát chi tiết theo mẫu biểu để được hỗ trợ đầu thu.

Yêu cầu các hộ nghèo, cận nghèo đăng ký hỗ trợ đầu thu phải cung cấp đầy đủ các thông tin, không có trường hợp bị thiếu hoặc trùng lặp thông tin giữa các hộ( như họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMND hoặc số căn cước công dân, mã số hộ nghèo).

Thời gian đăng ký 2 ngày 17 và 18/7/2019.gặp Đ/c thôn trưởng thôn mình để đăng ký.

Phương châm của UBND xã trong đợt rà soát cấp bổ sung lần 2 là không bỏ sót và không cấp nhầm đối tượng được hưởng.

Vì quyền lợi của hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng chế độ chính sách của nhà nước, mong các hộ thực hiện tốt thông báo này.

KT.CHỦ TỊCH

PCT

Nguyễn Duy Cam