Truy cập

Hôm nay:
185
Hôm qua:
475
Tuần này:
1257
Tháng này:
6757
Tất cả:
211854

Hội nghị triển khai công tác thu vụ 5/ 2019.

Ngày 27/06/2019 08:42:45

Thực hiện chương trình công tác tháng 6 của BCH Đảng ủy. Sáng ngày 21 /6/2019. UBND xã đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn xã để triển khai công tác thu vụ 5/2019. Chủ trì hội nghị là Đ/c Lê Xuân Thủy – PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.

Tin : Hội nghị triển khai công tác thu vụ 5/ 2019.

Kính thưa : toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã.

Thực hiện chương trình công tác tháng 6 của BCH Đảng ủy.

Sáng ngày 21 /6/2019. UBND xã đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn xã để triển khai công tác thu vụ 5/2019. Chủ trì hội nghị là Đ/c Lê Xuân Thủy – PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.

Thay mặt UBND xã Đ/c Lê Xuân Thủy – PBT- Chủ tịch UBND xã đã đánh giá kết quả sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019,tình hình thực hiện phương án sản xuất vụ mùa và triển khai nhiệm vụ công tác thu vụ 5 /2019.

Theo đó vụ chiêm xuân năm 2019 mặc dù thời tiết diễn biến khắc nghiệt ở dầu vụ nền nhiệt và độ ẩm không khí cao hơn so với trung bình nhiều năm tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng và phát triển, nhưng ở thời kỳ lúa chuyển hóa đồng ,trời âm u kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình làm đòng, chỗ và chín. Xong với sự tích cực, nỗ lực, phục vụ của HTX – DV nông nghiệp cùng với sự cố gắng của nhân dân trong xã, chúng ta đã dành được 1 vụ chiêm xuân bội thu với năng suất xã hội bình quân đạt 70 tạ/ ha.

Sản xuất vụ chiêm xuân cũng đã được cán bộ và nhân dân trong xã tổ chức thực hiện trong điều kiện trời nắng nóng, nguồn nước tưới phục vụ sản xuất hết sức khó khăn. Xong đến nay toàn xã cũng đã gieo cấy cơ bản diện tích lúa mùa.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoach thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, huy động đóng góp quĩ QP – AN, quĩ đền ơn đáp nghĩa. Sản dịch vụ của HTX và các chỉ tiêu vận động đóng góp tự nguyện ở các thôn. UBND xã đã thành lập ban chỉ đạo thu vụ 5 /2019 gồm 27 Đ/c do Đ/c Lê Xuân Thủy - chủ tịch UBND xã làm trưởng ban,Đ/c Nguyễn Duy Cam PCT UBND xã và Đ/c Nguyễn Tiến Thao – GĐ HTX làm phó ban, các Đ/c Cán bộ công chức chuyên môn thuộc UBND xã,các thành viên ban quản trị, ban kiểm soát, HTX dịch vụ nông nghiệp làm thành viên. UBND xã mời Đ/c PBT trực đảng, Đ/c PCT HĐND xã, Chủ tịch UBMTTQ xã và các đoàn thể chính trị của xã tham gia vào ban chỉ đạo làm thành viên. Ban chỉ đạo thu có nhiệm vụ tuyên truyền , vận động cán bộ và nhân dân trong toàn xã phấn khởi giao nạp đầy đủ các khoản đóng góp theo quyết định của UBND tỉnh cho UBND xã, sản dịch vụ của HTX và các chỉ tiêu đóng góp tự nguyện ở thôn theo đúng thời gian qui định từ 25/6 – 30/6/2019.

UBND xã yêu cầu sau hội nghị triển khai của xã tất cả các thôn phải thành lập tiểu ban chỉ đạo – phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, từng can bộ Đảng viên bám hộ. Thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi người mọi nhà hiểu rõ nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc đóng góp xây dựng quê hương đất nước.

Toàn xã quyết tâm phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thu và kế hoạch vận động đóng góp đúng thời gian.

Hội nghị triển khai công tác thu vụ 5/ 2019.

Đăng lúc: 27/06/2019 08:42:45 (GMT+7)

Thực hiện chương trình công tác tháng 6 của BCH Đảng ủy. Sáng ngày 21 /6/2019. UBND xã đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn xã để triển khai công tác thu vụ 5/2019. Chủ trì hội nghị là Đ/c Lê Xuân Thủy – PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.

Tin : Hội nghị triển khai công tác thu vụ 5/ 2019.

Kính thưa : toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã.

Thực hiện chương trình công tác tháng 6 của BCH Đảng ủy.

Sáng ngày 21 /6/2019. UBND xã đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn xã để triển khai công tác thu vụ 5/2019. Chủ trì hội nghị là Đ/c Lê Xuân Thủy – PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.

Thay mặt UBND xã Đ/c Lê Xuân Thủy – PBT- Chủ tịch UBND xã đã đánh giá kết quả sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019,tình hình thực hiện phương án sản xuất vụ mùa và triển khai nhiệm vụ công tác thu vụ 5 /2019.

Theo đó vụ chiêm xuân năm 2019 mặc dù thời tiết diễn biến khắc nghiệt ở dầu vụ nền nhiệt và độ ẩm không khí cao hơn so với trung bình nhiều năm tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng và phát triển, nhưng ở thời kỳ lúa chuyển hóa đồng ,trời âm u kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình làm đòng, chỗ và chín. Xong với sự tích cực, nỗ lực, phục vụ của HTX – DV nông nghiệp cùng với sự cố gắng của nhân dân trong xã, chúng ta đã dành được 1 vụ chiêm xuân bội thu với năng suất xã hội bình quân đạt 70 tạ/ ha.

Sản xuất vụ chiêm xuân cũng đã được cán bộ và nhân dân trong xã tổ chức thực hiện trong điều kiện trời nắng nóng, nguồn nước tưới phục vụ sản xuất hết sức khó khăn. Xong đến nay toàn xã cũng đã gieo cấy cơ bản diện tích lúa mùa.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoach thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, huy động đóng góp quĩ QP – AN, quĩ đền ơn đáp nghĩa. Sản dịch vụ của HTX và các chỉ tiêu vận động đóng góp tự nguyện ở các thôn. UBND xã đã thành lập ban chỉ đạo thu vụ 5 /2019 gồm 27 Đ/c do Đ/c Lê Xuân Thủy - chủ tịch UBND xã làm trưởng ban,Đ/c Nguyễn Duy Cam PCT UBND xã và Đ/c Nguyễn Tiến Thao – GĐ HTX làm phó ban, các Đ/c Cán bộ công chức chuyên môn thuộc UBND xã,các thành viên ban quản trị, ban kiểm soát, HTX dịch vụ nông nghiệp làm thành viên. UBND xã mời Đ/c PBT trực đảng, Đ/c PCT HĐND xã, Chủ tịch UBMTTQ xã và các đoàn thể chính trị của xã tham gia vào ban chỉ đạo làm thành viên. Ban chỉ đạo thu có nhiệm vụ tuyên truyền , vận động cán bộ và nhân dân trong toàn xã phấn khởi giao nạp đầy đủ các khoản đóng góp theo quyết định của UBND tỉnh cho UBND xã, sản dịch vụ của HTX và các chỉ tiêu đóng góp tự nguyện ở thôn theo đúng thời gian qui định từ 25/6 – 30/6/2019.

UBND xã yêu cầu sau hội nghị triển khai của xã tất cả các thôn phải thành lập tiểu ban chỉ đạo – phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, từng can bộ Đảng viên bám hộ. Thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi người mọi nhà hiểu rõ nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc đóng góp xây dựng quê hương đất nước.

Toàn xã quyết tâm phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thu và kế hoạch vận động đóng góp đúng thời gian.