Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Hội nghị triển khai công tác thu vụ chiêm xuân năm 2022.

Đăng lúc: 27/06/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện chương trình công tác tháng 6 của BCH Đảng ủy. Sáng ngày 22/6/2022. UBND xã đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn xã để triển khai công tác thu vụ chiêm xuân năm 2022 và thống nhất kế hoạch

Thông báo

Của UBND xã về triển khai công tác thu vụ chiêm xuân năm 2022

Kính thưa : toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã.

Thực hiện chương trình công tác tháng 6 của BCH Đảng ủy.

Sáng ngày 22/6/2022. UBND xã đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn xã để triển khai công tác thu vụ chiêm xuân năm 2022 và thống nhất kế hoạch, thời gian phát động thu, thành lập ban chỉ đạo vận động thu vụ chiêm xuân gồm 24 Đ/c do Đ/c Lê Xuân Thủy làm trưởng ban và chia thành 2 cụm :

Cụm 1: Thôn khánh hội, Thôn Đông mỹ ,Thôn Đông hòa do Đ/c Nguyễn Duy Cam – PCT UBND xã làm cụm trưởng;

Cụm 2: gồm 2 thôn xử nhân, Thôn cự khánh , Thôn phú điền do Đ/c Lê Trọng Phương - UVUB xã làm cụm trưởng;

Ban chỉ đạo đã phân công cho các thành viên chỉ đạo các đơn vị thôn cùng tiểu ban thu của các thôn động viên nhân dân giao nạp chỉ tiêu thu của HTXNN,nhà nước và chỉ tiêu vận động của thôn

* Thu dịch vụ của HTXNN:

- Căn cứ vào định mức kinh tế kỷ thuật và nghị quyết đại hội xã viên thu trong năm là 15kg/sào,tính bằng thóc thu bằng tiền tính theo giá thuế sử dụng đất nông nghiệp do UBND Tỉnh quy định vụ mùa chiêm xuân là 8kg/sào, giá thuế 6.200đ/kg

- Thu dịch vụ vệ sinh môi trường thu gom rác thải 3.000đ/khẩu/tháng,

* Phần thu nhà nước:

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Đối tượng phải nộp: Đất ở tại các thôn, đất sản xuất, đất kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp, đất làm mặt bằng cơ sở sản xuất,đất sản xuất vật liệu xây dựng.

- Quỹ quốc phòng an ninh: Đối tượng vận động: Cơ quan doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trụ sở trên địa bàn cấp xã, hộ gia đình cư trú trên địa bàn xã.

Mức vận động: - Cơ quan doanh nghiệp: 300 – 500.000đ/đơn vị/năm

- Hộ gia đình: 40.00đ/hộ/năm

- Quỹ phòng chống thiên tai:Đối với cán bộ công chức, viên chức,cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng góp 1 ngày lương. Người lao động khác bằng 15.000đ/người/năm.

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa: Đối tượng vận động; Cán bộ công chức 1 ngày lương.Người lao động = 20.000đ/người/năm.

*Phần thu vận động tự nguyên đóng góp của các thôn:

Căn cứ vào nghị quyết của chi bộ, căn cứ vào nghị quyết của nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ theo pháp lệnh 34 đã được nhân dân các thôn bàn bạc dân chủ công khai các chỉ tiêu vận động thu:

- Vận động thu đóng góp xây dựng nông thôn mới để xây dựng đường giao thông bê tông nội đồng và đường bê tông thôn xóm, xây dựng nhà văn hóa,tu sữa mua sắm chỉnh trang nhà văn hóa bằng nguồn kích cầu hỗ trợ của nhà nước và vốn do nhân dân đóng góp của cộng đồng dân cư;

- Vận động thu văn hóa văn nghệ ,thể dục thể thao , hoạt động hè, lễ hội làng truyền thồng hằng năm;

Thời gian phát động thu từ ngày 23 đến 30/6/2022.

trong đó: Từ ngày 22 -25/6/2022 đưa thông báo đến hộ.

Từ ngày 25 – 30/6/2022 mở bàn thu và kết thúc .

Chủ tịch UBND xã yêu cầu các cấp ủy chi bộ tổ chức hội nghị phân công cho cán bộ Đảng viên bám hộ động viên nhân dân để giao nạp các chỉ tiêu vận động thu của thôn, thành lập tiểu ban vận động thu ở các thôn do đồng chí bí thư chi bộ - trưởng thôn làm trưởng ban vận động thu, các thành viên tiểu ban vận động thu là trưởng các đoàn thể, tổ chức chính trị ở thôn, tổ an ninh trật tự nhằm tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân giao nạp các chỉ tiêu vận động, niêm yết công khai đối tượng vận động thu, kết quả vận động tại nhà văn hóa các thôn để nhân dân giám sát.

Các thành viên trong ban chỉ đạo được phân công luôn phiên nhau xuống các thôn cùng với tiểu ban thu vận động nhân dân giao nạp các chỉ tiêu vận động sau kết quả 3 ngày các động chí trong ban vận động phản ánh về ban chỉ đạo thu;

Giao cho cán bộ văn hóa, đài truyền thanh cập nhật tiến độ thu của các thôn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã.

Chủ tịch UBND xã đề nghị các cấp uỷ Đảng tăng cường công tác lãnh đạo , chỉ đạo công tác vận động thu vụ chiêm xuân đạt kết quả cao ;

Đề nghị ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hội viên, đoàn viên và tầng lớp nhân dân trong xã giao nạp các chỉ tiêu vận động thu hoàn thành chỉ tiêu thu kết thúc vào 30/6/2022.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Cam

Hội nghị triển khai công tác thu vụ chiêm xuân năm 2022.

Đăng lúc: 27/06/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện chương trình công tác tháng 6 của BCH Đảng ủy. Sáng ngày 22/6/2022. UBND xã đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn xã để triển khai công tác thu vụ chiêm xuân năm 2022 và thống nhất kế hoạch

Thông báo

Của UBND xã về triển khai công tác thu vụ chiêm xuân năm 2022

Kính thưa : toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã.

Thực hiện chương trình công tác tháng 6 của BCH Đảng ủy.

Sáng ngày 22/6/2022. UBND xã đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn xã để triển khai công tác thu vụ chiêm xuân năm 2022 và thống nhất kế hoạch, thời gian phát động thu, thành lập ban chỉ đạo vận động thu vụ chiêm xuân gồm 24 Đ/c do Đ/c Lê Xuân Thủy làm trưởng ban và chia thành 2 cụm :

Cụm 1: Thôn khánh hội, Thôn Đông mỹ ,Thôn Đông hòa do Đ/c Nguyễn Duy Cam – PCT UBND xã làm cụm trưởng;

Cụm 2: gồm 2 thôn xử nhân, Thôn cự khánh , Thôn phú điền do Đ/c Lê Trọng Phương - UVUB xã làm cụm trưởng;

Ban chỉ đạo đã phân công cho các thành viên chỉ đạo các đơn vị thôn cùng tiểu ban thu của các thôn động viên nhân dân giao nạp chỉ tiêu thu của HTXNN,nhà nước và chỉ tiêu vận động của thôn

* Thu dịch vụ của HTXNN:

- Căn cứ vào định mức kinh tế kỷ thuật và nghị quyết đại hội xã viên thu trong năm là 15kg/sào,tính bằng thóc thu bằng tiền tính theo giá thuế sử dụng đất nông nghiệp do UBND Tỉnh quy định vụ mùa chiêm xuân là 8kg/sào, giá thuế 6.200đ/kg

- Thu dịch vụ vệ sinh môi trường thu gom rác thải 3.000đ/khẩu/tháng,

* Phần thu nhà nước:

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Đối tượng phải nộp: Đất ở tại các thôn, đất sản xuất, đất kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp, đất làm mặt bằng cơ sở sản xuất,đất sản xuất vật liệu xây dựng.

- Quỹ quốc phòng an ninh: Đối tượng vận động: Cơ quan doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trụ sở trên địa bàn cấp xã, hộ gia đình cư trú trên địa bàn xã.

Mức vận động: - Cơ quan doanh nghiệp: 300 – 500.000đ/đơn vị/năm

- Hộ gia đình: 40.00đ/hộ/năm

- Quỹ phòng chống thiên tai:Đối với cán bộ công chức, viên chức,cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng góp 1 ngày lương. Người lao động khác bằng 15.000đ/người/năm.

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa: Đối tượng vận động; Cán bộ công chức 1 ngày lương.Người lao động = 20.000đ/người/năm.

*Phần thu vận động tự nguyên đóng góp của các thôn:

Căn cứ vào nghị quyết của chi bộ, căn cứ vào nghị quyết của nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ theo pháp lệnh 34 đã được nhân dân các thôn bàn bạc dân chủ công khai các chỉ tiêu vận động thu:

- Vận động thu đóng góp xây dựng nông thôn mới để xây dựng đường giao thông bê tông nội đồng và đường bê tông thôn xóm, xây dựng nhà văn hóa,tu sữa mua sắm chỉnh trang nhà văn hóa bằng nguồn kích cầu hỗ trợ của nhà nước và vốn do nhân dân đóng góp của cộng đồng dân cư;

- Vận động thu văn hóa văn nghệ ,thể dục thể thao , hoạt động hè, lễ hội làng truyền thồng hằng năm;

Thời gian phát động thu từ ngày 23 đến 30/6/2022.

trong đó: Từ ngày 22 -25/6/2022 đưa thông báo đến hộ.

Từ ngày 25 – 30/6/2022 mở bàn thu và kết thúc .

Chủ tịch UBND xã yêu cầu các cấp ủy chi bộ tổ chức hội nghị phân công cho cán bộ Đảng viên bám hộ động viên nhân dân để giao nạp các chỉ tiêu vận động thu của thôn, thành lập tiểu ban vận động thu ở các thôn do đồng chí bí thư chi bộ - trưởng thôn làm trưởng ban vận động thu, các thành viên tiểu ban vận động thu là trưởng các đoàn thể, tổ chức chính trị ở thôn, tổ an ninh trật tự nhằm tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân giao nạp các chỉ tiêu vận động, niêm yết công khai đối tượng vận động thu, kết quả vận động tại nhà văn hóa các thôn để nhân dân giám sát.

Các thành viên trong ban chỉ đạo được phân công luôn phiên nhau xuống các thôn cùng với tiểu ban thu vận động nhân dân giao nạp các chỉ tiêu vận động sau kết quả 3 ngày các động chí trong ban vận động phản ánh về ban chỉ đạo thu;

Giao cho cán bộ văn hóa, đài truyền thanh cập nhật tiến độ thu của các thôn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã.

Chủ tịch UBND xã đề nghị các cấp uỷ Đảng tăng cường công tác lãnh đạo , chỉ đạo công tác vận động thu vụ chiêm xuân đạt kết quả cao ;

Đề nghị ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hội viên, đoàn viên và tầng lớp nhân dân trong xã giao nạp các chỉ tiêu vận động thu hoàn thành chỉ tiêu thu kết thúc vào 30/6/2022.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Cam

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT