Truy cập

Hôm nay:
40
Hôm qua:
74
Tuần này:
40
Tháng này:
774
Tất cả:
346750

: Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ mùa – phương án phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn.

Đăng lúc: 18/05/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 15/5 /2021 UBND xã tổ chức hội nghị triển khai phương án SX vụ mùa và phương án PCTT- TKCN năm 2021.

Tin: Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ mùa – phương án phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn.

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã

Sáng ngày 15/5 /2021 UBND xã tổ chức hội nghị triển khai phương án SX vụ mùa và phương án PCTT- TKCN năm 2021.Về dự hội nghị có các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy, cán bộ công chức, trưởng phó các đoàn thể, HTXDVNN,các đồng chí bí thư thôn trưởng. Chủ trì hội nghị đồng chí: Lê Xuân Thủy - PBT- CT UBND xã đã phát biểu khai mạc hội nghị. Hội nghị đã thông qua phương án sản xuất vụ mùa – phương án phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và thông qua quyết định thành lập BCĐ SX vụ mùa và BCĐ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Theo báo cáo đánh giá và các ý kiến thảo luận tại hội nghị cho thấy:

Về công tác sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021: điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến nay nhiệt độ thay đổi bất thường, mưa nắng xen kẽ, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại, nhất là bệnh đạo ôn, bạc lá và quá trình tạo hạt bông lúa trong giai đoạn làm đòng. Vụ Chiêm xuân toàn xã đã gieo cấy được 522,07 ha lúa trong khung thời vụ tốt nhất. Trong đó có trên 80% diện tích lúa lai còn lại là các loại lúa thuần chất lượng cao.

Mục tiêu của sản xuất vụ mùa năm 2021.:- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, ổn định sản lượng lương thực ở vụ mùa, chỉ đạo quyết liệt trà mùa sớm để tạo quỹ đất sản xuất vụ đông 2021 - 2022.Tiếp tục phát triển sản xuất tập trung, mở rộng diện tích cấy lúa theo phương pháp cơ giới hóa đồng bộ. Phấn đấu gieo cấy 30% diện tích mùa sớm và 70% trà chính vụ, năng suất bình quân 55 tạ/ha trở lên.

Để sản xuất vụ Mùa 2021 đạt kết quả cao, các thôn cần xây dựng phương án sản xuất cụ thể gắn với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo chính quyền, HTX DVNN trong việc tổ chức thực hiện các khâu dịch vụ cho nhân dân cần tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Hướng dẫn, chỉ đạo nông dân thực hiện đúng cơ cấu giống và lịch thời vụ; quy trình kỹ thuật canh tác để sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành, thủy nông, quản lý thị trường, dịch vụ cơ giới hóa, vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông sản để tạo điều kiện tốt nhất cho sản xuất.

Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xác định các sản phẩm trồng trọt có lợi thế trên địa bàn để định hướng phát triển sản xuất hợp lý theo nhu cầu thị trường. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sản xuất kém hiệu quả, xang mô hình sản xuất chăn nuôi tổng hợp

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vật tư nông nghiệp: Thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định về quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm để nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông sản thực phẩm. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp; nhất là tăng cường kiểm tra đột xuất, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng những cơ sở vi phạm.

Cơ cấu giống của trà mùa sớm giống chủ lực như TBR225, Q5, DQ11, BC15 nếp các loại. Trà mùa chính vụ gồm: TBR 225, đài thơm 8, Q5, nếp các loại.

Thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật, đối với cây lúa cần tuân thủ theo quy trình kỹ thuật của từng giống. Chủ tịch UBND xã giao cho HTXNN xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả phương án tưới, tiêu hợp lý, phòng chống hạn và chống lụt bảo,HTXN chủ động liên hệ giống theo cơ cấu của xã với các công ty, trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, cung ứng giống, vật tư phân bón cho nhân dân, đáp ứng phục vụ cho sản suất vụ mùa, đảm bảo về chất lượng ở cuối vụ.

* Về công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2021 : Đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp PCTT-TKCN trên địa bàn. Ban chỉ đạo PCTT-TKCN đã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các đơn vị.

- Trong năm qua xã được nhà nước đầu tư nâng cấp hai tuyến đê và các cống tiêu qua đê mậu khê đáp ứng cho công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, đồng thời UBND xã phối hợp với xí nghiệp thủy nông tả Thiệu Hóa chủ động kiểm tra, tu sữa, bổ sung các cống qua đê xong trước mùa mưa bảo, chủ động đóng mở cống tiêu kịp thời. Công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực, hậu cần theo phương án 4 tại chỗ được các đơn vị thôn chủ động thực hiện.
Theo dự báo năm 2021, tình hình thiên tai vẫn diễn biến phức tạp, bất thường và khó dự báo, với phương châm “ Chủ động phòng tránh, tích cực ứng phó, khắc phục khẩn trương có hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính”Do đó chúng ta đã có giải pháp PCTT-TKCN nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, thực hiện, củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN của xã, xác định rõ các trọng điểm phòng chống thiên tai để xây dựng, hoàn thiện phương án theo phương châm 4 tại chỗ.
Các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất với báo cáo kết quả cũng như kế hoạch triển khai của 2 ngành đưa ra và nội dung tập trung thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn và đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa và công tác PCTT - TKCN năm 2021. Đặc biệt là sau ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

Thay mặt hội nghị đồng chí chủ tọa đã đưa ra kết luận và chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành và các thành viên BCĐ, cấp ủy đơn vị tập trung cao độ tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ và nhân dân, tranh thủ những thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập chung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ và cơ cấu giống cây trồng gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tập chung, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sản xuất vụ mùa năm 2021 mang tính chất thời vụ khẩn chương, nghiêm ngặt và diễn ra trong điều kiện thời tiết phức tạp, khó lường. UBND xã đề nghị các cấp ủy đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của xã, các thôn trên cơ sở phương án sản xuất của UBND xã xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể ở đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu và các chỉ tiêu sản xuất vụ mùa năm 2021, đặc biệt là thực hiện nghiêm cơ cấu giống và lịch thời vụ của xã, của huyện ban hành, nhất là trà mùa sớm để tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông.

Đối với phương án phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn – phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện các phương án nhằm hạn chế mức tối đa người và tài sản. Chuẩn bị vật tư theo phương châm 4 tại chỗ, thay thế vật tư đã hư hỏng, bổ sung vật tư còn thiếu đảm bảo theo chỉ tiêu huyện giao.

Ban văn hóa

: Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ mùa – phương án phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn.

Đăng lúc: 18/05/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 15/5 /2021 UBND xã tổ chức hội nghị triển khai phương án SX vụ mùa và phương án PCTT- TKCN năm 2021.

Tin: Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ mùa – phương án phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn.

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã

Sáng ngày 15/5 /2021 UBND xã tổ chức hội nghị triển khai phương án SX vụ mùa và phương án PCTT- TKCN năm 2021.Về dự hội nghị có các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy, cán bộ công chức, trưởng phó các đoàn thể, HTXDVNN,các đồng chí bí thư thôn trưởng. Chủ trì hội nghị đồng chí: Lê Xuân Thủy - PBT- CT UBND xã đã phát biểu khai mạc hội nghị. Hội nghị đã thông qua phương án sản xuất vụ mùa – phương án phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và thông qua quyết định thành lập BCĐ SX vụ mùa và BCĐ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Theo báo cáo đánh giá và các ý kiến thảo luận tại hội nghị cho thấy:

Về công tác sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021: điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến nay nhiệt độ thay đổi bất thường, mưa nắng xen kẽ, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại, nhất là bệnh đạo ôn, bạc lá và quá trình tạo hạt bông lúa trong giai đoạn làm đòng. Vụ Chiêm xuân toàn xã đã gieo cấy được 522,07 ha lúa trong khung thời vụ tốt nhất. Trong đó có trên 80% diện tích lúa lai còn lại là các loại lúa thuần chất lượng cao.

Mục tiêu của sản xuất vụ mùa năm 2021.:- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, ổn định sản lượng lương thực ở vụ mùa, chỉ đạo quyết liệt trà mùa sớm để tạo quỹ đất sản xuất vụ đông 2021 - 2022.Tiếp tục phát triển sản xuất tập trung, mở rộng diện tích cấy lúa theo phương pháp cơ giới hóa đồng bộ. Phấn đấu gieo cấy 30% diện tích mùa sớm và 70% trà chính vụ, năng suất bình quân 55 tạ/ha trở lên.

Để sản xuất vụ Mùa 2021 đạt kết quả cao, các thôn cần xây dựng phương án sản xuất cụ thể gắn với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo chính quyền, HTX DVNN trong việc tổ chức thực hiện các khâu dịch vụ cho nhân dân cần tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Hướng dẫn, chỉ đạo nông dân thực hiện đúng cơ cấu giống và lịch thời vụ; quy trình kỹ thuật canh tác để sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành, thủy nông, quản lý thị trường, dịch vụ cơ giới hóa, vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông sản để tạo điều kiện tốt nhất cho sản xuất.

Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xác định các sản phẩm trồng trọt có lợi thế trên địa bàn để định hướng phát triển sản xuất hợp lý theo nhu cầu thị trường. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sản xuất kém hiệu quả, xang mô hình sản xuất chăn nuôi tổng hợp

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vật tư nông nghiệp: Thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định về quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm để nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông sản thực phẩm. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp; nhất là tăng cường kiểm tra đột xuất, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng những cơ sở vi phạm.

Cơ cấu giống của trà mùa sớm giống chủ lực như TBR225, Q5, DQ11, BC15 nếp các loại. Trà mùa chính vụ gồm: TBR 225, đài thơm 8, Q5, nếp các loại.

Thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật, đối với cây lúa cần tuân thủ theo quy trình kỹ thuật của từng giống. Chủ tịch UBND xã giao cho HTXNN xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả phương án tưới, tiêu hợp lý, phòng chống hạn và chống lụt bảo,HTXN chủ động liên hệ giống theo cơ cấu của xã với các công ty, trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, cung ứng giống, vật tư phân bón cho nhân dân, đáp ứng phục vụ cho sản suất vụ mùa, đảm bảo về chất lượng ở cuối vụ.

* Về công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2021 : Đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp PCTT-TKCN trên địa bàn. Ban chỉ đạo PCTT-TKCN đã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các đơn vị.

- Trong năm qua xã được nhà nước đầu tư nâng cấp hai tuyến đê và các cống tiêu qua đê mậu khê đáp ứng cho công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, đồng thời UBND xã phối hợp với xí nghiệp thủy nông tả Thiệu Hóa chủ động kiểm tra, tu sữa, bổ sung các cống qua đê xong trước mùa mưa bảo, chủ động đóng mở cống tiêu kịp thời. Công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực, hậu cần theo phương án 4 tại chỗ được các đơn vị thôn chủ động thực hiện.
Theo dự báo năm 2021, tình hình thiên tai vẫn diễn biến phức tạp, bất thường và khó dự báo, với phương châm “ Chủ động phòng tránh, tích cực ứng phó, khắc phục khẩn trương có hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính”Do đó chúng ta đã có giải pháp PCTT-TKCN nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, thực hiện, củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN của xã, xác định rõ các trọng điểm phòng chống thiên tai để xây dựng, hoàn thiện phương án theo phương châm 4 tại chỗ.
Các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất với báo cáo kết quả cũng như kế hoạch triển khai của 2 ngành đưa ra và nội dung tập trung thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn và đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa và công tác PCTT - TKCN năm 2021. Đặc biệt là sau ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

Thay mặt hội nghị đồng chí chủ tọa đã đưa ra kết luận và chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành và các thành viên BCĐ, cấp ủy đơn vị tập trung cao độ tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ và nhân dân, tranh thủ những thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập chung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ và cơ cấu giống cây trồng gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tập chung, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sản xuất vụ mùa năm 2021 mang tính chất thời vụ khẩn chương, nghiêm ngặt và diễn ra trong điều kiện thời tiết phức tạp, khó lường. UBND xã đề nghị các cấp ủy đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của xã, các thôn trên cơ sở phương án sản xuất của UBND xã xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể ở đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu và các chỉ tiêu sản xuất vụ mùa năm 2021, đặc biệt là thực hiện nghiêm cơ cấu giống và lịch thời vụ của xã, của huyện ban hành, nhất là trà mùa sớm để tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông.

Đối với phương án phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn – phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện các phương án nhằm hạn chế mức tối đa người và tài sản. Chuẩn bị vật tư theo phương châm 4 tại chỗ, thay thế vật tư đã hư hỏng, bổ sung vật tư còn thiếu đảm bảo theo chỉ tiêu huyện giao.

Ban văn hóa

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT