Truy cập

Hôm nay:
169
Hôm qua:
215
Tuần này:
547
Tháng này:
9024
Tất cả:
178393

kế hoạch tổ chức tết trung thu

Ngày 11/09/2019 14:23:07

Để tổ chức đêm trung thu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng trong địa bàn xã . UBND xã ban hành kế hoạch cụ thể như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU DUY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiệu Duy, ngày tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức đêm trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã

Kính gửi: - Các Đ/c trong BCH Đảng ủy, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội ở xã.

- BCH chi ủy các chi bộ, các Đ/c trưởng thôn

Căn cứ công văn số: 1267/UBND – LĐTB &XH, Thiệu hóa ngày 10 tháng 9 năm 2019 về việc tổ chức hoạt động Tết trung thu cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn huyện Thiệu hóa năm 2019.

Để tổ chức đêm trung thu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng trong địa bàn xã . UBND xã ban hành kế hoạch cụ thể như sau:

1. Tất cả các thôn thông báo cho các cháu nằm trong độ tuổi tập chung về nhà văn hóa để tổ chức các hoạt động văn nghệ và tặng quà.

Thời gian vào ngày 12 hoặc 13/9/2019( là ngày 14 hoặc 15/8/2019).Tùy theo điều kiện, thời gian cụ thể của từng thôn để tổ chức các hoạt động rước đèn trung thu ( chú ý đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho các cháu trong khi rước đèn). ( Lưu ý:Các thôn chủ động mời các đồng chí phụ trách đơn vị mình tới dự đêm trung thu).

2. Nhân dịp tết trung thu Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã gửi quà cho các cháu ( với giá trị bằng 300.000đ/ thùng quà/thôn) đồng thời phân công các đồng chí lãnh đạo về dự và trung vui đêm trung thu cùng với các cháu ở từng đơn vị như sau:

-Thôn Khánh hội: Đ/c Lê Văn Thụ PCT hội đồng nhân dân;

- Thôn Đông mỹ : Đ/c Lê Thị Bình Chủ tịch HLH phụ nữ xã

- Thôn Đông hòa: Đ/c Lê Xuân Thủy PBT- Chủ tịch UBND xã

- Thôn Cự khánh: Đ/c Lê Huy Khương Chủ tịch MTTQ

- Thôn Phú điền: Đ/c Lê Huy Luyện ĐUV – Xã đội trưởng

- Thôn Xử nhân 1: Đ/c Lê Văn Ân Văn phòng Đảng ủy

- Thôn Xử Nhân 2: Đ/c Nguyễn Quốc Huy ĐUV – Trưởng công an

Ngoài ra các Đ/c: Trong BCH Đảng ủy, cán bộ công chức, các bộ trưởng phó các đoàn thể sinh sống ở đơn vị nào thì sắp xếp thời gian về trung vui với các cháu ở đơn vị đó.

3. Tổ chức chương trình “ Đêm hội trăng rằm” vui đón tết trung thu tại nhà văn hóa thôn.

- Nội dung chương trình: Trang trí khánh tiết - Ban tổ chức giới thiệu đại biểu, các tiết mục văn nghệ, mời lãnh đạo về dự và trao quà cho các cháu ở thôn.

- Phá cỗ trung thu.

Vậy yêu cầu các thôn tổ chức thực hiện, nghiêm túc kế hoạch vui trung thu cho các cháu.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như kính gửi

- Trưởng các đoàn thể;

- Các thôn (T/hiện);

- Lưu VH

Lê Xuân Thủy

kế hoạch tổ chức tết trung thu

Đăng lúc: 11/09/2019 14:23:07 (GMT+7)

Để tổ chức đêm trung thu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng trong địa bàn xã . UBND xã ban hành kế hoạch cụ thể như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU DUY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiệu Duy, ngày tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức đêm trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã

Kính gửi: - Các Đ/c trong BCH Đảng ủy, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội ở xã.

- BCH chi ủy các chi bộ, các Đ/c trưởng thôn

Căn cứ công văn số: 1267/UBND – LĐTB &XH, Thiệu hóa ngày 10 tháng 9 năm 2019 về việc tổ chức hoạt động Tết trung thu cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn huyện Thiệu hóa năm 2019.

Để tổ chức đêm trung thu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng trong địa bàn xã . UBND xã ban hành kế hoạch cụ thể như sau:

1. Tất cả các thôn thông báo cho các cháu nằm trong độ tuổi tập chung về nhà văn hóa để tổ chức các hoạt động văn nghệ và tặng quà.

Thời gian vào ngày 12 hoặc 13/9/2019( là ngày 14 hoặc 15/8/2019).Tùy theo điều kiện, thời gian cụ thể của từng thôn để tổ chức các hoạt động rước đèn trung thu ( chú ý đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho các cháu trong khi rước đèn). ( Lưu ý:Các thôn chủ động mời các đồng chí phụ trách đơn vị mình tới dự đêm trung thu).

2. Nhân dịp tết trung thu Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã gửi quà cho các cháu ( với giá trị bằng 300.000đ/ thùng quà/thôn) đồng thời phân công các đồng chí lãnh đạo về dự và trung vui đêm trung thu cùng với các cháu ở từng đơn vị như sau:

-Thôn Khánh hội: Đ/c Lê Văn Thụ PCT hội đồng nhân dân;

- Thôn Đông mỹ : Đ/c Lê Thị Bình Chủ tịch HLH phụ nữ xã

- Thôn Đông hòa: Đ/c Lê Xuân Thủy PBT- Chủ tịch UBND xã

- Thôn Cự khánh: Đ/c Lê Huy Khương Chủ tịch MTTQ

- Thôn Phú điền: Đ/c Lê Huy Luyện ĐUV – Xã đội trưởng

- Thôn Xử nhân 1: Đ/c Lê Văn Ân Văn phòng Đảng ủy

- Thôn Xử Nhân 2: Đ/c Nguyễn Quốc Huy ĐUV – Trưởng công an

Ngoài ra các Đ/c: Trong BCH Đảng ủy, cán bộ công chức, các bộ trưởng phó các đoàn thể sinh sống ở đơn vị nào thì sắp xếp thời gian về trung vui với các cháu ở đơn vị đó.

3. Tổ chức chương trình “ Đêm hội trăng rằm” vui đón tết trung thu tại nhà văn hóa thôn.

- Nội dung chương trình: Trang trí khánh tiết - Ban tổ chức giới thiệu đại biểu, các tiết mục văn nghệ, mời lãnh đạo về dự và trao quà cho các cháu ở thôn.

- Phá cỗ trung thu.

Vậy yêu cầu các thôn tổ chức thực hiện, nghiêm túc kế hoạch vui trung thu cho các cháu.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như kính gửi

- Trưởng các đoàn thể;

- Các thôn (T/hiện);

- Lưu VH

Lê Xuân Thủy