Truy cập

Hôm nay:
164
Hôm qua:
215
Tuần này:
542
Tháng này:
9019
Tất cả:
178388

Phát động tổng vệ sinh môi trường và làm thủy vực phòng chánh bệnh sôt xuất huyết

Ngày 11/09/2019 14:23:07

Thực hiện kế hoạch số 04/KH BCĐ Xã ngày 22/01/2019 KH PCD SXH triển khai làm thủy vực – Diệt loăng quăng bọ gậy phòng chống bệnh sốt xuất huyết năm 2019 của ban chỉ đạo phòng chống dịch trên người xã Thiệu Duy. Căn cứ công văn số 2285/SYT-NVY ngày 26/08/2019 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÁT ĐỘNG TỔNG VSMT – LÀM THỦY VỰC

PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã

Thực hiện kế hoạch số 04/KH BCĐ Xã ngày 22/01/2019 KH PCD SXH triển khai làm thủy vực – Diệt loăng quăng bọ gậy phòng chống bệnh sốt xuất huyết năm 2019 của ban chỉ đạo phòng chống dịch trên người xã Thiệu Duy. Căn cứ công văn số 2285/SYT-NVY ngày 26/08/2019 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh.

Hôm nay BCĐ phòng chống dịch trên người xã Thiệu Duy Xin thông báo với toàn thể nhân dân với các nội dung và nhiệm vụ như sau.

Thưa toàn thể nhân dân trong xã. Từ đầu năm đến nay thời tiết diễn biến bất thường và phức tạp độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho ruồi muỗi các vi sinh vật phát triển gây nhiều bệnh tật phức tạp. Là một xã có ổ dịch củ có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết là rất cao. Mặc dù trong kế hoạch hàng năm chúng ta đã có nhiều biện pháp tích cực tuyên truyền tổng vệ sinh môi trường, làm thủy vực, diệt loăng quăng bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết phương án khi có dịch khống chế không để dịch bệnh lây lan, tỷ lệ người mắc bệnh hạn chế tối đa, không để bệnh nhân tử vong. Xong do thời tiết diễn biến thất thường và phức tạp, dịch bệnh có thể sãy ra bất cứ lúc nào sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triễn kinh tế và tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Vì vậy Ban chỉ đạo PCD Trên người Xã đề nghị các ngành, các đoàn thể, các thôn trên địa bàn xã phát động tổng VSMT - Làm thủy vực ( không để các Ổ nước tù động xung quanh gia đình và các vật dụng chứa nước xung quanh nhà đều phải lật úp và các bể chứa nước ăn phải có nắp đậy, các khu hoàn non bộ phải thả cá dọn bể không để phát sinh bọ gậy để làm nơi sinh sản cho muỗi sốt xuất huyết, phát quang bụi rậm xung quanh nhà và trong địa bàn dân cư).Hiện tại khu vực Xử Nhân 1 đã có một bệnh nhân không đi làm ăn xa mà mắc bệnh sốt xuất huyết và diễn biến phức tạp về mùa mưa mật độ các ổ bọ gậy tại các hộ gia đình qua kiểm tra 28 hộ xung quanh gia đình bệnh nhân thì có 12 hộ có nhiều ổ bọ gậy chím tỷ lệ 42,85% do đó trước tin tập trung làm thủy vực ngay tại thôn xử nhân 1và Xử nhân 2 trong ngày 04/09/2019 và đồng loạt các thôn tiến hành ra quân làm thủy vực ngày 05/09/2019.

Rất mong các ngành, các đoàn thể, các thôn và toàn thể nhân dân phối hợp cùng với BCĐPCD Trên người xã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và BVSK Cho nhân dân trên địa bàn toàn xã.

Người viết bài

T/M trạm y tế xã

Phát động tổng vệ sinh môi trường và làm thủy vực phòng chánh bệnh sôt xuất huyết

Đăng lúc: 11/09/2019 14:23:07 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 04/KH BCĐ Xã ngày 22/01/2019 KH PCD SXH triển khai làm thủy vực – Diệt loăng quăng bọ gậy phòng chống bệnh sốt xuất huyết năm 2019 của ban chỉ đạo phòng chống dịch trên người xã Thiệu Duy. Căn cứ công văn số 2285/SYT-NVY ngày 26/08/2019 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÁT ĐỘNG TỔNG VSMT – LÀM THỦY VỰC

PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã

Thực hiện kế hoạch số 04/KH BCĐ Xã ngày 22/01/2019 KH PCD SXH triển khai làm thủy vực – Diệt loăng quăng bọ gậy phòng chống bệnh sốt xuất huyết năm 2019 của ban chỉ đạo phòng chống dịch trên người xã Thiệu Duy. Căn cứ công văn số 2285/SYT-NVY ngày 26/08/2019 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh.

Hôm nay BCĐ phòng chống dịch trên người xã Thiệu Duy Xin thông báo với toàn thể nhân dân với các nội dung và nhiệm vụ như sau.

Thưa toàn thể nhân dân trong xã. Từ đầu năm đến nay thời tiết diễn biến bất thường và phức tạp độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho ruồi muỗi các vi sinh vật phát triển gây nhiều bệnh tật phức tạp. Là một xã có ổ dịch củ có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết là rất cao. Mặc dù trong kế hoạch hàng năm chúng ta đã có nhiều biện pháp tích cực tuyên truyền tổng vệ sinh môi trường, làm thủy vực, diệt loăng quăng bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết phương án khi có dịch khống chế không để dịch bệnh lây lan, tỷ lệ người mắc bệnh hạn chế tối đa, không để bệnh nhân tử vong. Xong do thời tiết diễn biến thất thường và phức tạp, dịch bệnh có thể sãy ra bất cứ lúc nào sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triễn kinh tế và tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Vì vậy Ban chỉ đạo PCD Trên người Xã đề nghị các ngành, các đoàn thể, các thôn trên địa bàn xã phát động tổng VSMT - Làm thủy vực ( không để các Ổ nước tù động xung quanh gia đình và các vật dụng chứa nước xung quanh nhà đều phải lật úp và các bể chứa nước ăn phải có nắp đậy, các khu hoàn non bộ phải thả cá dọn bể không để phát sinh bọ gậy để làm nơi sinh sản cho muỗi sốt xuất huyết, phát quang bụi rậm xung quanh nhà và trong địa bàn dân cư).Hiện tại khu vực Xử Nhân 1 đã có một bệnh nhân không đi làm ăn xa mà mắc bệnh sốt xuất huyết và diễn biến phức tạp về mùa mưa mật độ các ổ bọ gậy tại các hộ gia đình qua kiểm tra 28 hộ xung quanh gia đình bệnh nhân thì có 12 hộ có nhiều ổ bọ gậy chím tỷ lệ 42,85% do đó trước tin tập trung làm thủy vực ngay tại thôn xử nhân 1và Xử nhân 2 trong ngày 04/09/2019 và đồng loạt các thôn tiến hành ra quân làm thủy vực ngày 05/09/2019.

Rất mong các ngành, các đoàn thể, các thôn và toàn thể nhân dân phối hợp cùng với BCĐPCD Trên người xã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và BVSK Cho nhân dân trên địa bàn toàn xã.

Người viết bài

T/M trạm y tế xã