Truy cập

Hôm nay:
181
Hôm qua:
475
Tuần này:
1253
Tháng này:
6753
Tất cả:
211850

Rà soát hộ nghèo - hộ cận nghèo

Ngày 22/08/2019 09:28:23

Ngay sau khi huyện Thiệu Hoá triển khai kế hoạch cuộc điều tra hộ nghèo và cận nghèo, xã Thiệun Duy đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, các thôn thành lập các tiểu ban điều tra. Với số dân trên 2000 hộ, phân bố ở 7 thôn.

Xã Thiệu Duy tổ chức điều tra hộ nghèo

Ngay sau khi huyện Thiệu Hoá triển khai kế hoạch cuộc điều tra hộ nghèo và cận nghèo, xã Thiệun Duy đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, các thôn thành lập các tiểu ban điều tra. Với số dân trên 2000 hộ, phân bố ở 7 thôn.

Để cuộc điều tra tổ chức được thuận lợi, trước tiên các thôn đã tổ chức họp dân để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc điều tra nhằm xác định chính xác, đầy đủ hộ nghèo, tỷ lệ nghèo ở địa phương. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để các ngành, các cấp có giải pháp, chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội cho từng năm và trong từng giai đoạn, tránh tình trạng người dân không muốn thoát nghèo để hưởng các chính sách ưu tiên như trước đây. Xã Thiệu Duy cũng đã tổ chức tập huấn cho thành viên BCĐ, cấp phát tài liệu, bảng biểu cho các điều tra viên. Bởi Thiệu Duy có số dân đông, để kịp thời gian, tiến độ điều tra các điều tra viên phải tranh thủ điều tra cả buổi tối. Hiện nay, các điều tra viên ở Thiệu Duy đang xác định, lập danh sách hộ thuộc diện điều tra, tổ chức phân loại nhanh hộ gia đình, tổ chức khảo sát thu nhập của gia đình sau khi đã phân loại để báo cáo về huyện trước ngày 11/11/2010 theo kế hoạch của huyện

Rà soát hộ nghèo - hộ cận nghèo

Đăng lúc: 22/08/2019 09:28:23 (GMT+7)

Ngay sau khi huyện Thiệu Hoá triển khai kế hoạch cuộc điều tra hộ nghèo và cận nghèo, xã Thiệun Duy đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, các thôn thành lập các tiểu ban điều tra. Với số dân trên 2000 hộ, phân bố ở 7 thôn.

Xã Thiệu Duy tổ chức điều tra hộ nghèo

Ngay sau khi huyện Thiệu Hoá triển khai kế hoạch cuộc điều tra hộ nghèo và cận nghèo, xã Thiệun Duy đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, các thôn thành lập các tiểu ban điều tra. Với số dân trên 2000 hộ, phân bố ở 7 thôn.

Để cuộc điều tra tổ chức được thuận lợi, trước tiên các thôn đã tổ chức họp dân để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc điều tra nhằm xác định chính xác, đầy đủ hộ nghèo, tỷ lệ nghèo ở địa phương. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để các ngành, các cấp có giải pháp, chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội cho từng năm và trong từng giai đoạn, tránh tình trạng người dân không muốn thoát nghèo để hưởng các chính sách ưu tiên như trước đây. Xã Thiệu Duy cũng đã tổ chức tập huấn cho thành viên BCĐ, cấp phát tài liệu, bảng biểu cho các điều tra viên. Bởi Thiệu Duy có số dân đông, để kịp thời gian, tiến độ điều tra các điều tra viên phải tranh thủ điều tra cả buổi tối. Hiện nay, các điều tra viên ở Thiệu Duy đang xác định, lập danh sách hộ thuộc diện điều tra, tổ chức phân loại nhanh hộ gia đình, tổ chức khảo sát thu nhập của gia đình sau khi đã phân loại để báo cáo về huyện trước ngày 11/11/2010 theo kế hoạch của huyện