Truy cập

Hôm nay:
50
Hôm qua:
192
Tuần này:
50
Tháng này:
3666
Tất cả:
312998

Thông báo của UBND xã về việc chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa và tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã

Đăng lúc: 20/08/2018 (GMT+7)
100%

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Thiệu Hóa về việc kiểm tra rà soát để công nhận xã văn hóa nông thôn mới và công nhận lại thôn văn hóa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU DUY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiệu Duy, ngày tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ

Về việc chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa và tổng don vệ sinh môi trường trên địa bàn xã đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã.

Thực hiện công văn của UBND Huyện Thiệu hóa về việc kiểm tra rà soát để đủ điều kiện công nhận xã văn hóa NTM và công nhận lại thôn văn hóa.

Qua kiểm tra thực tế các nhà văn hóa thôn. Hiện nay một số thôn vẫn chưa chỉnh trang nhà văn hóa: Khung giấy khen treo chưa đảm bảo, tường nhà văn hóa để mốc chưa quét vôi ve, bàn ghế chưa đảm bảo đúng quy định, sân nhà văn hóa để cỏ mọc không chịu dọn dẹp……

Chủ tịch UBND xã yêu cầu các đồng chí trưởng thôn và các tiểu ban chỉ đạo XDĐSVH thôn, HTX dịch vụ, nhà trường đôn đốc khẩn trương tiến hành thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với các thôn:

- Chỉnh trang lại khuôn viên nhà văn hóa thôn: Như treo lại khung giấy khen, tăng âm loa đài, ổ điện, các phông vải trên sân khấu cần tháo gỡ để giặt lại, quét dọn khuôn viên nhà văn hóa, chỉnh trang và vôi ve lại cho đẹp, treo cờ tổ quốc, cờ chuối….

- Tổ chức cho nhân dân tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, nơi ở, khu trung tâm văn hóa thôn, đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, chặt bỏ các loại cây cỏ ven đường, khới thông cống rãnh thoát nước.

2. Đối với HTX dịch vụ:

Tiếp tục thực hiện thu gom rác thải và vận chuyển đổ rác thải đúng nơi quy định.

3.Đối với các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm theo quy mô trang trại, gia trại và các hộ gia đình kinh doanh giết mổ gia súc gia cầm: Chủ động dọn dẹp vệ sinh khu vực chăn nuôi, xử lý các hố chứa chất thải, nước thải trong chăn nuôi cũng như trong quá trình giết mổ đảm bảo tuyệt đối vệ sinh môi trường.

4. Đối với các nhà trường và khu vực chợ :

Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải và các chất thải đúng nơi quy định.

*Thời gian phải hoàn thành chỉnh trang nhà văn hóa và tổng dọn vệ sinh: Kết thúc ngày 25/8/2018.

Vậy UBND xã yêu cầu chi ủy chi bộ, tiểu ban chỉ đạo vân động đời sống văn hóa ở thôn và trưởng thôn triển khai thực hiện nghiêm túc để chuẩn bị đoàn kiểm tra nông thôn mới của huyện về kiểm tra để công nhận xã văn hóa nông thôn mới cũng như việc về đích NTM trong thời gian tới.

KT.CHỦ TỊCH

- Như kính gửi; PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu Vp.

Nguyễn Duy Cam

Thông báo của UBND xã về việc chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa và tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã

Đăng lúc: 20/08/2018 (GMT+7)
100%

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Thiệu Hóa về việc kiểm tra rà soát để công nhận xã văn hóa nông thôn mới và công nhận lại thôn văn hóa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU DUY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiệu Duy, ngày tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ

Về việc chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa và tổng don vệ sinh môi trường trên địa bàn xã đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã.

Thực hiện công văn của UBND Huyện Thiệu hóa về việc kiểm tra rà soát để đủ điều kiện công nhận xã văn hóa NTM và công nhận lại thôn văn hóa.

Qua kiểm tra thực tế các nhà văn hóa thôn. Hiện nay một số thôn vẫn chưa chỉnh trang nhà văn hóa: Khung giấy khen treo chưa đảm bảo, tường nhà văn hóa để mốc chưa quét vôi ve, bàn ghế chưa đảm bảo đúng quy định, sân nhà văn hóa để cỏ mọc không chịu dọn dẹp……

Chủ tịch UBND xã yêu cầu các đồng chí trưởng thôn và các tiểu ban chỉ đạo XDĐSVH thôn, HTX dịch vụ, nhà trường đôn đốc khẩn trương tiến hành thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với các thôn:

- Chỉnh trang lại khuôn viên nhà văn hóa thôn: Như treo lại khung giấy khen, tăng âm loa đài, ổ điện, các phông vải trên sân khấu cần tháo gỡ để giặt lại, quét dọn khuôn viên nhà văn hóa, chỉnh trang và vôi ve lại cho đẹp, treo cờ tổ quốc, cờ chuối….

- Tổ chức cho nhân dân tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, nơi ở, khu trung tâm văn hóa thôn, đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, chặt bỏ các loại cây cỏ ven đường, khới thông cống rãnh thoát nước.

2. Đối với HTX dịch vụ:

Tiếp tục thực hiện thu gom rác thải và vận chuyển đổ rác thải đúng nơi quy định.

3.Đối với các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm theo quy mô trang trại, gia trại và các hộ gia đình kinh doanh giết mổ gia súc gia cầm: Chủ động dọn dẹp vệ sinh khu vực chăn nuôi, xử lý các hố chứa chất thải, nước thải trong chăn nuôi cũng như trong quá trình giết mổ đảm bảo tuyệt đối vệ sinh môi trường.

4. Đối với các nhà trường và khu vực chợ :

Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải và các chất thải đúng nơi quy định.

*Thời gian phải hoàn thành chỉnh trang nhà văn hóa và tổng dọn vệ sinh: Kết thúc ngày 25/8/2018.

Vậy UBND xã yêu cầu chi ủy chi bộ, tiểu ban chỉ đạo vân động đời sống văn hóa ở thôn và trưởng thôn triển khai thực hiện nghiêm túc để chuẩn bị đoàn kiểm tra nông thôn mới của huyện về kiểm tra để công nhận xã văn hóa nông thôn mới cũng như việc về đích NTM trong thời gian tới.

KT.CHỦ TỊCH

- Như kính gửi; PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu Vp.

Nguyễn Duy Cam

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT