Truy cập

Hôm nay:
184
Hôm qua:
475
Tuần này:
1256
Tháng này:
6756
Tất cả:
211853

Thông báo về việc tăng cường phòng chống dịch châu phi

Ngày 16/05/2019 07:56:19

Để chủ động ngăn chặn, ứng phó và phòng chống bệnh Dịch tả Lợn Trâu Phi lây lan trên địa bàn xã

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU DUY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND – TB Thiệu Duy, ngày 11 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

“ V/v: Tăng cường các biện pháp ứng phó, phòng chống bệnh

Dịch Tả Lợn Trâu Phi”

Kính gửi: - Các thành viên trong BCĐ phòng chống dịch bệnh trên gia súc xã;

- Trưởng các thôn, các ngành trong xã.

Ngày 6/3/2019, UBND huyện Thiệu Hóa đã công bố dịch bệnh: Dịch tả lợn trâu phi tại quyết định số 761/QĐ – UBND theo đó: Xã Thiệu Phúc là vùng dịch; các xã: Thiệu Tiến, Thiệu Công, Thiệu Phú, Thiệu Vận, Thiệu Minh, Thiệu Tân và TT Vạn Hà là vùng uy hiếp; các xã: Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ, Thiệu Thành, Thiệu Long, Thiêu Nguyên, Thiệu Duy, Thiệu Lý là vùng đệm.

Để chủ động ngăn chặn, ứng phó và phòng chống bệnh Dịch tả Lợn Trâu Phi lây lan trên địa bàn xã. Chủ tịch UBND xã yêu cầu các thành viên trong BCĐ phòng chống dịch bệnh trên gia súc của xã; Trưởng thôn và trưởng các ngành trong xã thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Duy chì trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát: Đường 516C – thôn Khánh Hội, đường Kênh Nam và đê Sông Chu thuộc khu vực Xử Nhân, đê Mậu Khê thôn Đông Mỹ. Các chốt kiểm soát phải thực hiện việc dải vôi bột và rơm đã phun tẩm hóa chất để ngăn chặn vi rút gây bệnh qua các phương tiện cơ giới.

2. Tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng trên địa bàn với tần suất 1 lần/ tuần.

3. Các thành viên trong ban chỉ đạo của xã theo địa bàn được phân công phụ trách thường xuyên bám sát cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn cho nhân dân, giám sát dịch bệnh đến từng hộ nuôi Lợn, chủ động phát hiện tình hình dịch bệnh thường xuyên thông tin báo cáo về thường trực BCĐ và UBND xã ngày 2 lần vào trước 7 giờ sáng và trước 16 giờ chiều hàng ngày.

4. Đài truyền thanh của xã tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền để nhân dân nhận thức đầy đủ về bệnh dịch tả lợn trâu phi và các biện pháp ứng phó, phòng chống. Thực hiện “ 5 không”: Không vận chuyển Lợn và các sản phẩm làm thừ thịt Lợn ở vùng dịch đến địa bàn; Không giết mổ và tiêu thụ Lợn bị dịch bệnh, Không vứt Lợn chết ra môi trường; Không sử dụng thức ăn dưa thừa khi chưa qua sử lý nhiệt.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y đối với Lợn và các sản phẩm làm từ Lợn. Khi phát hiện Lợn hoặc thịt Lợn lưu thông trên thị trường mà chưa qua kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y thì coi như sản phẩm không rỏ nguồn gốc phải tổ chức tiêu hủy và thực hiện sử phạt theo quy định tại nghị định số 90/2017/NĐ – CP ngày 31/7/2017 của chính phủ về việc quy định sử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y.

Trên đây là thông báo của UBND xã về việc tăng cường các biện pháp, ứng phó phòng chống bệnh dịch tả lợn trâu phi trên địa bàn xã. Yêu cầu các thành viên trong BCĐ phòng chống dịch bệnh trên gia súc của xã, Trưởng thôn, Trưởng các ngành thực hiện nghiêm túc. Nếu đơn vị nào thực hiện không nghiêm túc để dịch bệnh lây lan thì trưởng thôn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ tịch UBND xã.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH UBND XÃ

- Như k/g;

- TTĐU; TTHĐND ( b/c);

- Lưu vp.

Lê Xuân Thủy

Thông báo về việc tăng cường phòng chống dịch châu phi

Đăng lúc: 16/05/2019 07:56:19 (GMT+7)

Để chủ động ngăn chặn, ứng phó và phòng chống bệnh Dịch tả Lợn Trâu Phi lây lan trên địa bàn xã

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU DUY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND – TB Thiệu Duy, ngày 11 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

“ V/v: Tăng cường các biện pháp ứng phó, phòng chống bệnh

Dịch Tả Lợn Trâu Phi”

Kính gửi: - Các thành viên trong BCĐ phòng chống dịch bệnh trên gia súc xã;

- Trưởng các thôn, các ngành trong xã.

Ngày 6/3/2019, UBND huyện Thiệu Hóa đã công bố dịch bệnh: Dịch tả lợn trâu phi tại quyết định số 761/QĐ – UBND theo đó: Xã Thiệu Phúc là vùng dịch; các xã: Thiệu Tiến, Thiệu Công, Thiệu Phú, Thiệu Vận, Thiệu Minh, Thiệu Tân và TT Vạn Hà là vùng uy hiếp; các xã: Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ, Thiệu Thành, Thiệu Long, Thiêu Nguyên, Thiệu Duy, Thiệu Lý là vùng đệm.

Để chủ động ngăn chặn, ứng phó và phòng chống bệnh Dịch tả Lợn Trâu Phi lây lan trên địa bàn xã. Chủ tịch UBND xã yêu cầu các thành viên trong BCĐ phòng chống dịch bệnh trên gia súc của xã; Trưởng thôn và trưởng các ngành trong xã thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Duy chì trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát: Đường 516C – thôn Khánh Hội, đường Kênh Nam và đê Sông Chu thuộc khu vực Xử Nhân, đê Mậu Khê thôn Đông Mỹ. Các chốt kiểm soát phải thực hiện việc dải vôi bột và rơm đã phun tẩm hóa chất để ngăn chặn vi rút gây bệnh qua các phương tiện cơ giới.

2. Tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng trên địa bàn với tần suất 1 lần/ tuần.

3. Các thành viên trong ban chỉ đạo của xã theo địa bàn được phân công phụ trách thường xuyên bám sát cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn cho nhân dân, giám sát dịch bệnh đến từng hộ nuôi Lợn, chủ động phát hiện tình hình dịch bệnh thường xuyên thông tin báo cáo về thường trực BCĐ và UBND xã ngày 2 lần vào trước 7 giờ sáng và trước 16 giờ chiều hàng ngày.

4. Đài truyền thanh của xã tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền để nhân dân nhận thức đầy đủ về bệnh dịch tả lợn trâu phi và các biện pháp ứng phó, phòng chống. Thực hiện “ 5 không”: Không vận chuyển Lợn và các sản phẩm làm thừ thịt Lợn ở vùng dịch đến địa bàn; Không giết mổ và tiêu thụ Lợn bị dịch bệnh, Không vứt Lợn chết ra môi trường; Không sử dụng thức ăn dưa thừa khi chưa qua sử lý nhiệt.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y đối với Lợn và các sản phẩm làm từ Lợn. Khi phát hiện Lợn hoặc thịt Lợn lưu thông trên thị trường mà chưa qua kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y thì coi như sản phẩm không rỏ nguồn gốc phải tổ chức tiêu hủy và thực hiện sử phạt theo quy định tại nghị định số 90/2017/NĐ – CP ngày 31/7/2017 của chính phủ về việc quy định sử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y.

Trên đây là thông báo của UBND xã về việc tăng cường các biện pháp, ứng phó phòng chống bệnh dịch tả lợn trâu phi trên địa bàn xã. Yêu cầu các thành viên trong BCĐ phòng chống dịch bệnh trên gia súc của xã, Trưởng thôn, Trưởng các ngành thực hiện nghiêm túc. Nếu đơn vị nào thực hiện không nghiêm túc để dịch bệnh lây lan thì trưởng thôn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ tịch UBND xã.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH UBND XÃ

- Như k/g;

- TTĐU; TTHĐND ( b/c);

- Lưu vp.

Lê Xuân Thủy