Truy cập

Hôm nay:
22
Hôm qua:
316
Tuần này:
644
Tháng này:
4184
Tất cả:
267038

THÔNG BÁO Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid -19 trên địa bàn xã

Đăng lúc: 29/01/2021 (GMT+7)
100%

Thực hiện công văn số 1970/UBND - YT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của UBND Thiệu Hoá về thực hiện các biện pháp phong, chống dịch Covid -19.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU DUY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiệu Duy, Ngày 12 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid -19 trên địa bàn xã

Kính thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã

Thực hiện công văn số 1970/UBND - YT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của UBND Thiệu Hoá về thực hiện các biện pháp phong, chống dịch Covid -19.

Trong thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ đảng ủy, UBND xã, ban chỉ đạo phòng chống dịch covid -19 trên địa bàn xã đã tích cực triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, bộ y tế, của tỉnh ủy, huyện ủy, UBND huyện. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid -19 trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ dịch bệnh lây lan vào việt nam và huyện của chúng ta là rất lớn. trước tình hình đó Chủ tịch UBND xã đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh covid -19, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương, duy trì hoạt động của ban chỉ đạo, tổ giám sát, tiếp tục giám sát chặt chẽ các công dân trở về từ vùng dịch, đặc biệt là những người nhập cảnh trái phép về địa phương qua đường mòn, lối mở, những người trở về từ các vùng dịch, thực hiện việc khai báo y tế và cánh ly y tế theo đúng quy định.

Yêu cầu tổ giám sát của thôn phải duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục, tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch tại địa bàn dân cư, địa điểm công cộng, chợ, …phải thực hiện đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thực hiện rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tập chung đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Chủ tịch UBND xã yêu cầu đài truyền thanh tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch covid -19, yêu cầu người dân tự giác chấp hành các biện pháp, phòng chống dịch bệnh nhất là biện pháp đeo khẩu trang,rửa tau bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn…

Yêu cầu trưởng công an xã phối hợp với tổ giám sát thôn, các đơn vị lien quan tăng cường tuần tra, rà soát tất cả những người nhập cảnh trái phét từ nước ngoài trở về địa phương, những người từ vùng dịch trở về, giám sát và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

Yêu cầu trạm y tế tăng cường giám sát các mối nguy cơ như thời gian vừa qua, tăng cường các biện pháp giám sát dịch bệnh trong cộng đồng, người cách ly tập trung, người từ nước ngoài trở về vùng dịch để chủ động phát hiện và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Yêu cầu BCĐ phòng, chống dịch covid -19 của xã thực hiện tốt công tác, phòng chống dịch covid -19 trong dịp cuối năm và tết nguyên đán.

Tình hình dịch bệnh covid -19 diễn biến rất phức tạp, chủ tịch UBND xã yêu cầu các thành viên BCĐ phòng chống dịch triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đơn vị thôn nào chủ quan, lơ là để bùng phát dịch bệnh thì chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND xã và ban thường vụ đảng ủy.

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Thủy

THÔNG BÁO Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid -19 trên địa bàn xã

Đăng lúc: 29/01/2021 (GMT+7)
100%

Thực hiện công văn số 1970/UBND - YT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của UBND Thiệu Hoá về thực hiện các biện pháp phong, chống dịch Covid -19.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU DUY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiệu Duy, Ngày 12 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid -19 trên địa bàn xã

Kính thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã

Thực hiện công văn số 1970/UBND - YT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của UBND Thiệu Hoá về thực hiện các biện pháp phong, chống dịch Covid -19.

Trong thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ đảng ủy, UBND xã, ban chỉ đạo phòng chống dịch covid -19 trên địa bàn xã đã tích cực triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, bộ y tế, của tỉnh ủy, huyện ủy, UBND huyện. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid -19 trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ dịch bệnh lây lan vào việt nam và huyện của chúng ta là rất lớn. trước tình hình đó Chủ tịch UBND xã đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh covid -19, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương, duy trì hoạt động của ban chỉ đạo, tổ giám sát, tiếp tục giám sát chặt chẽ các công dân trở về từ vùng dịch, đặc biệt là những người nhập cảnh trái phép về địa phương qua đường mòn, lối mở, những người trở về từ các vùng dịch, thực hiện việc khai báo y tế và cánh ly y tế theo đúng quy định.

Yêu cầu tổ giám sát của thôn phải duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục, tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch tại địa bàn dân cư, địa điểm công cộng, chợ, …phải thực hiện đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thực hiện rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tập chung đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Chủ tịch UBND xã yêu cầu đài truyền thanh tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch covid -19, yêu cầu người dân tự giác chấp hành các biện pháp, phòng chống dịch bệnh nhất là biện pháp đeo khẩu trang,rửa tau bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn…

Yêu cầu trưởng công an xã phối hợp với tổ giám sát thôn, các đơn vị lien quan tăng cường tuần tra, rà soát tất cả những người nhập cảnh trái phét từ nước ngoài trở về địa phương, những người từ vùng dịch trở về, giám sát và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

Yêu cầu trạm y tế tăng cường giám sát các mối nguy cơ như thời gian vừa qua, tăng cường các biện pháp giám sát dịch bệnh trong cộng đồng, người cách ly tập trung, người từ nước ngoài trở về vùng dịch để chủ động phát hiện và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Yêu cầu BCĐ phòng, chống dịch covid -19 của xã thực hiện tốt công tác, phòng chống dịch covid -19 trong dịp cuối năm và tết nguyên đán.

Tình hình dịch bệnh covid -19 diễn biến rất phức tạp, chủ tịch UBND xã yêu cầu các thành viên BCĐ phòng chống dịch triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đơn vị thôn nào chủ quan, lơ là để bùng phát dịch bệnh thì chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND xã và ban thường vụ đảng ủy.

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Thủy

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT