Truy cập

Hôm nay:
55
Hôm qua:
248
Tuần này:
55
Tháng này:
4938
Tất cả:
137094

Tin bài: Hội nghị Đảng ủy mở rộng triển khai công tác tháng 9

Ngày 11/09/2019 14:23:07

Sáng ngày 28 tháng 8 năm 2019. BCHĐU tổ chức hội nghị Đảng ủy mở rộng. Thành phần về dự hội nghị gồm có: Các Đ/c trong ban thường vụ Đảng ủy - BCH Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể, HTXDV, hiệu trưởng các trường, cán bộ công chức, bí thu chi bộ, thôn trưởng các thôn.

Tin bài:

Hội nghị Đảng ủy mở rộng

Đánh giá kết quả - hạn chế công tác tháng 8, triển khai công tác tháng 9

Sáng ngày 28 tháng 8 năm 2019. BCHĐU tổ chức hội nghị Đảng ủy mở rộng. Thành phần về dự hội nghị gồm có: Các Đ/c trong ban thường vụ Đảng ủy - BCH Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể, HTXDV, hiệu trưởng các trường, cán bộ công chức, bí thu chi bộ, thôn trưởng các thôn.

Tại hội nghị: Đ/c lê Văn Thuấn bí thư đảng ủy – CT HĐND xã chủ trì hội nghị đã triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 và đánh giá lại những kết quả thực hiện được, những hạn chế trong tháng 8.

* Trong Nhiệm vụ công tác tháng 9 Đ/c nhấn mạnh : Với quyết tâm cao, tập trung cho công tác chuyển đổi ruộng đất ở 3 thôn Khánh hội, XN1, XN2, công tác rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2019 , xã tiếp tục quan tâm đảm bảo duy trì vững chắc hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

1.Về lĩnh vực kinh tế:

Đối với sản xuất nông nghiệp: yêu cầu HTX thực hiện tốt các khâu dịch vụ cho nhân dân về lĩnh vực dịch vụ tưới nước, triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2019 – 2020, tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất sản lượng lúa đồng thời tổ chức tiêm phòng đợt 2 cho gia súc gia cầm.

2. Về văn hóa xã hội: Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật nhà nước, tập chung tuyên truyền: công tác chuyển đổi ruộng đất, nâng cao ý thức trách nhiệm tiêu chí NTM.

Đối với nhà trường: Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất để bước vào năm học mới

Trạm y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

3. Công tác quốc phòng an ninh:

Về lĩnh vực quốc phòng: Tiếp tục thường trực giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa giải cơ sở, phối hợp với cấp ủy rà soát thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự.

Về lĩnh vực an ninh: tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình phòng ngừa ngăn chặn kịp thời các vụ việc sãy ra đặc biệt các tai tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

4. Mặt trận và các đoàn thể:Chỉ đạo các nhiệm vụ đã đề ra, cần tập trung tuyên truyền công tác chuyển đổi ruộng đất đến các hội viên, đoàn viên và tầng lớp nhân dân trong xã.

Sau khi nghe kế hoạch triển khai công tác tháng, hội nghị cũng đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch UBND xã cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 đó là: Cần tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển đổi ruộng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho cho phát triển sản xuất vụ đông và một số nội dung khác.

Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thuấn- Bí thư Đảng uỷ xã đã yêu cầu các Đ/c được phân công nhiệm vụ tiếp tục thành lập đoàn công tác đi kiểm tra tình hình tập trung tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển đổi ruộng đất,công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội, triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; Củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những ngày này, cả nước ta tưng bừng chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Cách đây 70 năm, trong mùa thu lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Văn hóa xã

Tin bài: Hội nghị Đảng ủy mở rộng triển khai công tác tháng 9

Đăng lúc: 11/09/2019 14:23:07 (GMT+7)

Sáng ngày 28 tháng 8 năm 2019. BCHĐU tổ chức hội nghị Đảng ủy mở rộng. Thành phần về dự hội nghị gồm có: Các Đ/c trong ban thường vụ Đảng ủy - BCH Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể, HTXDV, hiệu trưởng các trường, cán bộ công chức, bí thu chi bộ, thôn trưởng các thôn.

Tin bài:

Hội nghị Đảng ủy mở rộng

Đánh giá kết quả - hạn chế công tác tháng 8, triển khai công tác tháng 9

Sáng ngày 28 tháng 8 năm 2019. BCHĐU tổ chức hội nghị Đảng ủy mở rộng. Thành phần về dự hội nghị gồm có: Các Đ/c trong ban thường vụ Đảng ủy - BCH Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể, HTXDV, hiệu trưởng các trường, cán bộ công chức, bí thu chi bộ, thôn trưởng các thôn.

Tại hội nghị: Đ/c lê Văn Thuấn bí thư đảng ủy – CT HĐND xã chủ trì hội nghị đã triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 và đánh giá lại những kết quả thực hiện được, những hạn chế trong tháng 8.

* Trong Nhiệm vụ công tác tháng 9 Đ/c nhấn mạnh : Với quyết tâm cao, tập trung cho công tác chuyển đổi ruộng đất ở 3 thôn Khánh hội, XN1, XN2, công tác rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2019 , xã tiếp tục quan tâm đảm bảo duy trì vững chắc hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

1.Về lĩnh vực kinh tế:

Đối với sản xuất nông nghiệp: yêu cầu HTX thực hiện tốt các khâu dịch vụ cho nhân dân về lĩnh vực dịch vụ tưới nước, triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2019 – 2020, tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất sản lượng lúa đồng thời tổ chức tiêm phòng đợt 2 cho gia súc gia cầm.

2. Về văn hóa xã hội: Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật nhà nước, tập chung tuyên truyền: công tác chuyển đổi ruộng đất, nâng cao ý thức trách nhiệm tiêu chí NTM.

Đối với nhà trường: Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất để bước vào năm học mới

Trạm y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

3. Công tác quốc phòng an ninh:

Về lĩnh vực quốc phòng: Tiếp tục thường trực giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa giải cơ sở, phối hợp với cấp ủy rà soát thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự.

Về lĩnh vực an ninh: tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình phòng ngừa ngăn chặn kịp thời các vụ việc sãy ra đặc biệt các tai tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

4. Mặt trận và các đoàn thể:Chỉ đạo các nhiệm vụ đã đề ra, cần tập trung tuyên truyền công tác chuyển đổi ruộng đất đến các hội viên, đoàn viên và tầng lớp nhân dân trong xã.

Sau khi nghe kế hoạch triển khai công tác tháng, hội nghị cũng đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch UBND xã cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 đó là: Cần tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển đổi ruộng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho cho phát triển sản xuất vụ đông và một số nội dung khác.

Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thuấn- Bí thư Đảng uỷ xã đã yêu cầu các Đ/c được phân công nhiệm vụ tiếp tục thành lập đoàn công tác đi kiểm tra tình hình tập trung tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển đổi ruộng đất,công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội, triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; Củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những ngày này, cả nước ta tưng bừng chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Cách đây 70 năm, trong mùa thu lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Văn hóa xã