Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

triển khai công tác thu vụ mùa và tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia mua BHYT, triển khai kế hoạch tiêm phòng vac xin covid -19.

Đăng lúc: 07/11/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện chương trình công tác tháng 11 của BCH Đảng ủy.Sáng ngày 05/11/2022

Tin bài: Của UBND xã về triển khai công tác thu vụ mùa và tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia mua BHYT, triển khai kế hoạch tiêm phòng vac xin covid -19.

Thực hiện chương trình công tác tháng 11 của BCH Đảng ủy.Sáng ngày 05/11/2022. UBND xã đã tổ chức hội nghị để triển khai công tác thu vụ mùa, tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia mua BHYTvà triển khai kế hoạch tiêm phòng vac xin covid -19. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ, toàn thể cán bộ công chức thuộc UBND xã, trưởng phó các đoàn thể, chủ tịch các hội đặc thù, hiệu trưởng các trường, trưởng trạm y tế, hội đồng quản trị và ban kiểm soát HTX NN, các đồng chí bí thư ch bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, và các đồng chí trưởng dịch vụ thôn.Chủ trì hội nghị đồng chí: Lê Xuân Thuỷ – Chủ tịch UBND xã.

Đ/c Lê Xuân Thuỷ – Chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Cam – PCT UBND xã đã đánh giá kết quả vụ chiêm xuân và triển khai công tác thu vụ mùa năm 2022.

Thời gian phát động thu từ ngày 08 đến 12/11/2022.

Trong đó: Từ ngày 05-07/11/2022 đưa thông báo đến hộ.

Từ ngày 08 – 12/11/2022 mở bàn thu và kết thúc .

Ban chỉ đạo đã phân công cho các thành viên chỉ đạo các đơn vị thôn cùng tiểu ban thu của các thôn động viên nhân dân giao nạp chỉ tiêu thu của HTXNN,nhà nước và chỉ tiêu vận động của thôn.

Đ/c Nguyễn Duy Cam- PCT UBND xã triển khai công tác thu vụ mùa năm 2022.

Theo đó đồng chí Lê Trọng Phương – PCT UBND xã đã thông qua kế hoạch tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia mua BHYT, triển khai kế hoạch tiêm phòng vac xin covid -19.

Thời gian triển khai kế hoạch tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia mua BHYT: 02 ngày, ngày 05 - 06/11/2022.Đợt cao điểm ra quân được triển khai đồng trên địa bàn 7 thôn.

Hình thức truyền thông, vận động trực tiếp tại các hộ gia đình để vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

* Đối tượng để tuyên truyền vận động: Người dân chưa tham gia, Người tham gia đã hết hạn tham gia BHXH, BHYT.

Đ/c Lê Trọng Phương – PCt UBND xã thông qua kế hoạch tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia mua BHYT, triển khai kế hoạch tiêm phòng vac xin covid -19.

* Nội dung tuyên tuyền: Tuyên tuyền về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; chú trọng về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT; tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT.

*Thời gian triển khai kế hoạch tiêm phòng vac xin covid -19. từ ngày 05/11/2022 đến hết ngày 15/11/2022. Địa điểm: Tiêm lưu động tại các đơn vị thôn

Đối với Ban chỉ đạo PCD covid-19:Xây dựng kế hoạch để triển khai chiến dịch tiêm vắc xi phòng CoVid – 19 theo kế hoạch của huyện;Các đồng chí trong BCĐ tiêm phòng CoVid - 19 của xã phụ trách các thôn, trực tiếp đến thôn tăng cường chỉ đạo, bám sát cơ sở để tuyên truyền, vân động nhân dân thực hiện tiêm phòng đạt kết quả cao nhất.Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vân động nhân dân thục hiện chiến dịch tiêm phòng Covid 19 từ xã đến thôn.

Đối với Các thôn:Báo cáo với chi uỷ chi bộ về công tác tiêm phòng CoVid – 19;Thông báo nhiều lần trên hệ thống truyền thanh của thôn theo nội dung thông

báokế hoạch này của BCĐ tiêm phòng Covid – 19 xã để cán bộ và nhân dân biết;Phân công các thành viên trong tổ giám sát cộng đồng Covid – 19 của thôn và

trực tiếpđến từng nhà, gặp từng đối tượng để vân động nhân dân thực hiện tiêm phòng Covid – 19;

Đối với các nhà trường: Rà soát từng giáo viên, học sinh đã đủ điều kiện nhưng chưa thực hiện tiêm phòng để vận động giáo viên và học sinh thực hiện tiêm phòng;Báo cáo kết quả thực hiện về BCĐ tiêm phòng CoVid- 19 xã.

Tại Hội nghị đã có 5 ý kiến tham luận, thảo luận về công tác công tác thu vụ mùa, tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia mua BHYT, triển khai kế hoạch tiêm phòng vac xin covid -19,…trao đổi những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp thực hiện.

Đ/c Trịnh Đình Lịch – BT Đảng uỷ – phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị các ban ngành đoàn thể, cấp uỷ chi bộ thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền toàn dân tham gia mua BHYT và công tác tiêm phòng covid -19 , phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm tăng nhanh tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, hướng đến mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Đ/c Chủ tịch UBND xã kết luân hội nghị

Đề nghị cấp ủy chi bộ tổ chức hội nghị phân công cho cán bộ Đảng viên bám hộ động viên nhân dân để giao nạp các chỉ tiêu vận động thu của thôn, thành lập tiểu ban vận động thu ở các thôn do đồng chí bí thư chi bộ - trưởng thôn làm trưởng ban vận động thu, các thành viên tiểu ban vận động thu là trưởng các đoàn thể, tổ chức chính trị ở thôn, tổ an ninh trật tự nhằm tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân giao nạp các chỉ tiêu vận động, niêm yết công khai đối tượng vận động thu, kết quả vận động tại nhà văn hóa các thôn để nhân dân giám sát.

*Hình ảnh các đại biểu tham luận và công tác thi đua khen thưởng trong công tác thu vụ chiêm xuân năm 2022.

triển khai công tác thu vụ mùa và tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia mua BHYT, triển khai kế hoạch tiêm phòng vac xin covid -19.

Đăng lúc: 07/11/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện chương trình công tác tháng 11 của BCH Đảng ủy.Sáng ngày 05/11/2022

Tin bài: Của UBND xã về triển khai công tác thu vụ mùa và tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia mua BHYT, triển khai kế hoạch tiêm phòng vac xin covid -19.

Thực hiện chương trình công tác tháng 11 của BCH Đảng ủy.Sáng ngày 05/11/2022. UBND xã đã tổ chức hội nghị để triển khai công tác thu vụ mùa, tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia mua BHYTvà triển khai kế hoạch tiêm phòng vac xin covid -19. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ, toàn thể cán bộ công chức thuộc UBND xã, trưởng phó các đoàn thể, chủ tịch các hội đặc thù, hiệu trưởng các trường, trưởng trạm y tế, hội đồng quản trị và ban kiểm soát HTX NN, các đồng chí bí thư ch bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, và các đồng chí trưởng dịch vụ thôn.Chủ trì hội nghị đồng chí: Lê Xuân Thuỷ – Chủ tịch UBND xã.

Đ/c Lê Xuân Thuỷ – Chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Cam – PCT UBND xã đã đánh giá kết quả vụ chiêm xuân và triển khai công tác thu vụ mùa năm 2022.

Thời gian phát động thu từ ngày 08 đến 12/11/2022.

Trong đó: Từ ngày 05-07/11/2022 đưa thông báo đến hộ.

Từ ngày 08 – 12/11/2022 mở bàn thu và kết thúc .

Ban chỉ đạo đã phân công cho các thành viên chỉ đạo các đơn vị thôn cùng tiểu ban thu của các thôn động viên nhân dân giao nạp chỉ tiêu thu của HTXNN,nhà nước và chỉ tiêu vận động của thôn.

Đ/c Nguyễn Duy Cam- PCT UBND xã triển khai công tác thu vụ mùa năm 2022.

Theo đó đồng chí Lê Trọng Phương – PCT UBND xã đã thông qua kế hoạch tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia mua BHYT, triển khai kế hoạch tiêm phòng vac xin covid -19.

Thời gian triển khai kế hoạch tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia mua BHYT: 02 ngày, ngày 05 - 06/11/2022.Đợt cao điểm ra quân được triển khai đồng trên địa bàn 7 thôn.

Hình thức truyền thông, vận động trực tiếp tại các hộ gia đình để vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

* Đối tượng để tuyên truyền vận động: Người dân chưa tham gia, Người tham gia đã hết hạn tham gia BHXH, BHYT.

Đ/c Lê Trọng Phương – PCt UBND xã thông qua kế hoạch tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia mua BHYT, triển khai kế hoạch tiêm phòng vac xin covid -19.

* Nội dung tuyên tuyền: Tuyên tuyền về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; chú trọng về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT; tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT.

*Thời gian triển khai kế hoạch tiêm phòng vac xin covid -19. từ ngày 05/11/2022 đến hết ngày 15/11/2022. Địa điểm: Tiêm lưu động tại các đơn vị thôn

Đối với Ban chỉ đạo PCD covid-19:Xây dựng kế hoạch để triển khai chiến dịch tiêm vắc xi phòng CoVid – 19 theo kế hoạch của huyện;Các đồng chí trong BCĐ tiêm phòng CoVid - 19 của xã phụ trách các thôn, trực tiếp đến thôn tăng cường chỉ đạo, bám sát cơ sở để tuyên truyền, vân động nhân dân thực hiện tiêm phòng đạt kết quả cao nhất.Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vân động nhân dân thục hiện chiến dịch tiêm phòng Covid 19 từ xã đến thôn.

Đối với Các thôn:Báo cáo với chi uỷ chi bộ về công tác tiêm phòng CoVid – 19;Thông báo nhiều lần trên hệ thống truyền thanh của thôn theo nội dung thông

báokế hoạch này của BCĐ tiêm phòng Covid – 19 xã để cán bộ và nhân dân biết;Phân công các thành viên trong tổ giám sát cộng đồng Covid – 19 của thôn và

trực tiếpđến từng nhà, gặp từng đối tượng để vân động nhân dân thực hiện tiêm phòng Covid – 19;

Đối với các nhà trường: Rà soát từng giáo viên, học sinh đã đủ điều kiện nhưng chưa thực hiện tiêm phòng để vận động giáo viên và học sinh thực hiện tiêm phòng;Báo cáo kết quả thực hiện về BCĐ tiêm phòng CoVid- 19 xã.

Tại Hội nghị đã có 5 ý kiến tham luận, thảo luận về công tác công tác thu vụ mùa, tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia mua BHYT, triển khai kế hoạch tiêm phòng vac xin covid -19,…trao đổi những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp thực hiện.

Đ/c Trịnh Đình Lịch – BT Đảng uỷ – phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị các ban ngành đoàn thể, cấp uỷ chi bộ thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền toàn dân tham gia mua BHYT và công tác tiêm phòng covid -19 , phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm tăng nhanh tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, hướng đến mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Đ/c Chủ tịch UBND xã kết luân hội nghị

Đề nghị cấp ủy chi bộ tổ chức hội nghị phân công cho cán bộ Đảng viên bám hộ động viên nhân dân để giao nạp các chỉ tiêu vận động thu của thôn, thành lập tiểu ban vận động thu ở các thôn do đồng chí bí thư chi bộ - trưởng thôn làm trưởng ban vận động thu, các thành viên tiểu ban vận động thu là trưởng các đoàn thể, tổ chức chính trị ở thôn, tổ an ninh trật tự nhằm tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân giao nạp các chỉ tiêu vận động, niêm yết công khai đối tượng vận động thu, kết quả vận động tại nhà văn hóa các thôn để nhân dân giám sát.

*Hình ảnh các đại biểu tham luận và công tác thi đua khen thưởng trong công tác thu vụ chiêm xuân năm 2022.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT