Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

: UBND xã mở lớp tập huấn về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã.

Đăng lúc: 09/08/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ về triển khai mở lớp tập huấn an toàn thực phẩm trên địa bàn xã

Tin bài: UBND xã mở lớp tập huấn về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ về triển khai mở lớp tập huấn an toàn thực phẩm trên địa bàn xã, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp đối với người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực về hành vi trong việc chấp hành các quy định pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh .

Sáng ngày 9 tháng 8 năm 2022,UBND xã tổ chức mở lớp tập huấn về an toàn thực phẩm cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã với 100 học viên. Thành phần về dự buổi tập huấn có các đồng chí trong ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ giám sát cộng đồng thôn các cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng chí: Lê Như Thắng trưởng trạm y tế đã lên tập huấn cho các hộ sản xuất kinh doanh về các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương pháp đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đồng chí: Lê Xuân Thuỷ – Chủ tịch UBND xã Khai mạc buổi tập huấn

Trong quy định về an toàn thực phẩm đồng chí Lê Như Thắng – Trưởng trạm y tế đã hướng dẫn cụ thể cách thức các quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt đồng chí đã nêu lên được các nguyên tắc cụ thể đó là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm, quản lý an toàn thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, bảo đảm phân công phân cấp rõ ràng và phối hợp cùng các ngành có liên quan.

Toàn cảnh lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Ngoài những nguyên tắc trong an toàn thực phẩm đồng chí cũng nêu rõ những hoạt động bị cấm trong quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm: nhãn mắc không có hoặc có nhưng không đúng gây ra những nhầm lần đối với gia đình….

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật các quy định pháp luật, bước đầu đã tạo ra được sự đồng thuận trong nhận thức, xác định quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm với tinh thần công khai, minh bạch và bền vững..

Thiệu Duy, ngày 10 tháng 8 năm 2022

Ban Văn Hoá

: UBND xã mở lớp tập huấn về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã.

Đăng lúc: 09/08/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ về triển khai mở lớp tập huấn an toàn thực phẩm trên địa bàn xã

Tin bài: UBND xã mở lớp tập huấn về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ về triển khai mở lớp tập huấn an toàn thực phẩm trên địa bàn xã, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp đối với người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực về hành vi trong việc chấp hành các quy định pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh .

Sáng ngày 9 tháng 8 năm 2022,UBND xã tổ chức mở lớp tập huấn về an toàn thực phẩm cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã với 100 học viên. Thành phần về dự buổi tập huấn có các đồng chí trong ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ giám sát cộng đồng thôn các cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng chí: Lê Như Thắng trưởng trạm y tế đã lên tập huấn cho các hộ sản xuất kinh doanh về các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương pháp đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đồng chí: Lê Xuân Thuỷ – Chủ tịch UBND xã Khai mạc buổi tập huấn

Trong quy định về an toàn thực phẩm đồng chí Lê Như Thắng – Trưởng trạm y tế đã hướng dẫn cụ thể cách thức các quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt đồng chí đã nêu lên được các nguyên tắc cụ thể đó là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm, quản lý an toàn thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, bảo đảm phân công phân cấp rõ ràng và phối hợp cùng các ngành có liên quan.

Toàn cảnh lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Ngoài những nguyên tắc trong an toàn thực phẩm đồng chí cũng nêu rõ những hoạt động bị cấm trong quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm: nhãn mắc không có hoặc có nhưng không đúng gây ra những nhầm lần đối với gia đình….

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật các quy định pháp luật, bước đầu đã tạo ra được sự đồng thuận trong nhận thức, xác định quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm với tinh thần công khai, minh bạch và bền vững..

Thiệu Duy, ngày 10 tháng 8 năm 2022

Ban Văn Hoá

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT