Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387
Đồng chí Nguyễn Thế Anh kiểm tra tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn xã

Đồng chí Nguyễn Thế Anh kiểm tra tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn xã

Sáng ngày 27/4/2023, Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thiệu Duy. Tham gia đoàn kiểm tra còn có đại diện các ngành phụ trách các tiêu chí Nông thôn mới huyện.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh kiểm tra tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn xã

Sáng ngày 27/4/2023, Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thiệu Duy. Tham gia đoàn kiểm tra còn có đại diện các ngành phụ trách các tiêu chí Nông thôn mới huyện.

Đăng lúc 1 tháng trước · 44 lượt xem

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN HIẾN ĐẤT MỞ ĐƯỜNG TÍNH ĐẾN NGÀY 30/3/2023

Từ đầu năm đến nay dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc tuyên truyền vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ xã đến thôn, đặc biệt là sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân.

Đăng lúc 1 tháng trước · 56 lượt xem

THÔNG BÁO V/v ủng hộ kinh phí lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn xã

Để nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi, vi phạm pháp luật…, tiếp tục giữ vững an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đăng lúc 1 tháng trước · 48 lượt xem

Thôn Đông Hòa - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ - BCĐ xây dựng NTM xã , giao thôn phấn đấu xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Đăng lúc 2 tháng trước · 57 lượt xem

PHONG TRÀO HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Trong hơn 2 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận của nhân dân, toàn xã đã hiến được 1.042m2 đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm.

Đăng lúc 3 tháng trước · 69 lượt xem

KẾ HOẠCH Vận động Nhân dân, cán bô, hội viên CCB, ủng hộ kinh phí xây dựng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn xã Thiệu Duy

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Thiệu Duy. Về vận động nhân dân đóng góp đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu xã đạt 17/19 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 và về đích xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Đăng lúc 3 tháng trước · 1211 lượt xem

Về việc vận động toàn dân thực hiện đề án phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình năm 2023.

Thực hiện kế hoạch số 01/KH – BCĐ xây dựng NTM xã Thiệu Duy ngày 16/02/2023 về việc vận động nhân dân đóng góp để đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM năm 2023.

Đăng lúc 3 tháng trước · 64 lượt xem

Tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh hóa, giai đoạn 2022 -2025.

Ngày 05/9/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phát hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tiêu chí, điều kiện công nhận thôn nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, cụ thể như sau:

Đăng lúc 3 tháng trước · 1397 lượt xem

THiệu Duy tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 2018.

Thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, xã Thiệu Duy đã tập trung nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần quyết tâm và sự chung sức của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân trong xã nên hiện nay, xã đã đạt 17/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Đăng lúc 4 năm trước · 945 lượt xem

Hội nghị triển khai điều tra BHYT - Thu nhập - Vườn tạp - VSATTP

Sáng ngày 24/4/2018 UBND xã tổ chức hội nghị riển khai điều tra BHYT - Thu nhập - Vườn tạp - VSATTP.

Đăng lúc 5 năm trước · 804 lượt xem
12

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT