Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Hội nghị Đảng ủy mở rộng tháng 7

Đăng lúc: 11/07/2018 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 6 tháng 7 năm 2018. BCHĐU tổ chức hội nghị Đảng ủy mở rộng. Thành phần về dự hội nghị gồm có: Các Đ/c trong ban thường vụ Đảng ủy - BCH Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể, HTXDV, hiệu trưởng các trường, cán bộ công chức, bí thu chi bộ, thôn trưởng các thôn.

Tại hội nghị: Đ/c lê Văn Thuấn bí thư đảng ủy – CT HĐND xã chủ trì hội nghị đã triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7 và đánh giá lại những kết quả thực hiện được, những hạn chế trong tháng 6.

* Trong Nhiệm vụ công tác tháng 7 Đ/c nhấn mạnh : Với quyết tâm cao, tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, xã tiếp tục quan tâm đảm bảo duy trì vững chắc 17 tiêu chí đã đạt được và phấn đấu đạt 2 tiêu chí còn lại là Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá và tiêu chí số 7 về Hạ tầng thương mại nông thôn - xúc tiến công việc phối hợp với các phòng ban của huyện khẩn trương kiểm tra và hoàn thành hồ sơ trong tháng 7 để Tỉnh kiểm tra.

1.Về lĩnh vực kinh tế:

Đối với sản xuất nông nghiệp: yêu cầu HTX thực hiện tốt các khâu dịch vụ cho nhân dân về lĩnh vực dịch vụ tưới nước, phòng trừ sâu bệnh.

*Về xây dựng cơ bản: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chợ và công sở. Đối với các thôn chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đê mậu khê.

2. Về văn hóa xã hội: Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật nhà nước, tập chung tuyên truyền: Phấn đấu về đích xây dựng NTM, chuyển đổi ruộng đất theo nghị quyết 06 của Huyện ủy, tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng đê hữu Mậu Khê.

Phối hợp với nhà trường , gia đình quản lý tốt các cháu học sinh, kiểm tra quản lý vấn đề dạy thêm học thêm.

Trạm y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

3. Công tác quốc phòng an ninh:

Về lĩnh vực quốc phòng: Xây dựng kế hoạch, quản lý tốt lực lượng tham gia diễn tập phòng thủ.

Về lĩnh vực an ninh: tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình phòng ngừa ngăn chặn kịp thời các vụ việc sãy ra đặc biệt các tai tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

4. Mặt trận và các đoàn thể: Chỉ đạo các nhiệm vụ đã đề ra, cần tập trung tuyên truyền về đích nông thôn mới, chuyển đổi ruộng đất đến các hội viên, đoàn viên và tầng lớp nhân dân trong xã.Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm vào cuối tháng 7

Với quyết tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo và sự tham gia nhiệt tình của nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của cấp ủy Đảng, chính quyền sễ là động lực, sức bật để xã Thiệu Duy hoàn thanh chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.
Văn hõa xã

Hội nghị Đảng ủy mở rộng tháng 7

Đăng lúc: 11/07/2018 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 6 tháng 7 năm 2018. BCHĐU tổ chức hội nghị Đảng ủy mở rộng. Thành phần về dự hội nghị gồm có: Các Đ/c trong ban thường vụ Đảng ủy - BCH Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể, HTXDV, hiệu trưởng các trường, cán bộ công chức, bí thu chi bộ, thôn trưởng các thôn.

Tại hội nghị: Đ/c lê Văn Thuấn bí thư đảng ủy – CT HĐND xã chủ trì hội nghị đã triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7 và đánh giá lại những kết quả thực hiện được, những hạn chế trong tháng 6.

* Trong Nhiệm vụ công tác tháng 7 Đ/c nhấn mạnh : Với quyết tâm cao, tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, xã tiếp tục quan tâm đảm bảo duy trì vững chắc 17 tiêu chí đã đạt được và phấn đấu đạt 2 tiêu chí còn lại là Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá và tiêu chí số 7 về Hạ tầng thương mại nông thôn - xúc tiến công việc phối hợp với các phòng ban của huyện khẩn trương kiểm tra và hoàn thành hồ sơ trong tháng 7 để Tỉnh kiểm tra.

1.Về lĩnh vực kinh tế:

Đối với sản xuất nông nghiệp: yêu cầu HTX thực hiện tốt các khâu dịch vụ cho nhân dân về lĩnh vực dịch vụ tưới nước, phòng trừ sâu bệnh.

*Về xây dựng cơ bản: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chợ và công sở. Đối với các thôn chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đê mậu khê.

2. Về văn hóa xã hội: Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật nhà nước, tập chung tuyên truyền: Phấn đấu về đích xây dựng NTM, chuyển đổi ruộng đất theo nghị quyết 06 của Huyện ủy, tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng đê hữu Mậu Khê.

Phối hợp với nhà trường , gia đình quản lý tốt các cháu học sinh, kiểm tra quản lý vấn đề dạy thêm học thêm.

Trạm y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

3. Công tác quốc phòng an ninh:

Về lĩnh vực quốc phòng: Xây dựng kế hoạch, quản lý tốt lực lượng tham gia diễn tập phòng thủ.

Về lĩnh vực an ninh: tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình phòng ngừa ngăn chặn kịp thời các vụ việc sãy ra đặc biệt các tai tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

4. Mặt trận và các đoàn thể: Chỉ đạo các nhiệm vụ đã đề ra, cần tập trung tuyên truyền về đích nông thôn mới, chuyển đổi ruộng đất đến các hội viên, đoàn viên và tầng lớp nhân dân trong xã.Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm vào cuối tháng 7

Với quyết tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo và sự tham gia nhiệt tình của nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của cấp ủy Đảng, chính quyền sễ là động lực, sức bật để xã Thiệu Duy hoàn thanh chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.
Văn hõa xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT