Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Hội nghị triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Đăng lúc: 08/06/2018 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 7.6.2018 UBND xã tổ chức hội nghị triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Tin bài: hội nghị triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Thực hiện công văn số: 3003/HD – SLĐTHXH, thanh hóa, ngày 6 tháng 9 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017.

Sàng ngày 7/6/2018 UBND xã đã tổ chức hội nghị triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo. Dự hội nghị có Đ/c: Lê văn Thuấn – BT Đảng bộ – chủ tịch HĐND xã.Các Đ/c trong BCĐ giảm nghèo, BT – TT các thôn.

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đã được triển khai trên địa bàn huyện - Đây là một trong nhiều dự án nằm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo Theo thống kê của phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Huyện đã hỗ trợ cho 3 xã: Thiệu Duy, Thiệu Thành – Thiệu vũ với kinh phí 1 tỷ đồng để thực hiện dự án trong đó Thiệu Duy được hỗ trợ 300 triệu. Từ nguồn vốn hỗ trợ trên, phòng LĐ, TB&XH đã phân bổ về cho địa phương, lựa chọn các mô hình giảm nghèo thích hợp triển khai tại các hộ gia đình.

Theo đó xã đã thành lập Ban quản lý dự án do Đ/c Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, Đ/c chính sách – xã hội làm phó ban thường trực. CT MTTQ làm phó ban, các thành viên trong ban gồm : CT HPN, CT Nông dân, đoàn thanh niên, kế toán, trưởng thú y . Tham gia vào ban quản lý còn có 10 Đ/c thôn trưởng của 10 thôn trong xã. Thành lập ban quản lý dự án để kiểm tra theo dõi, hướng dẫn các hộ dân được thụ hưởng dự án triển khai thực hiện.

Đ/c trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo xã đã giao chỉ tiêu cho các thôn và phân công các thành viên BCĐ xã trực tiếp chỉ đạo các thôn họp bình xét những hộ có đủ điều kiện,có nguyện vọng tham gia dự án một cách dân chủ, công khai.

Theo đó dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo được triển khai thực hiện trong thời gian 3 năm. Hộ tham gia dự án được nhận vốn đầu tư của dự án là 10 triệu đồng để mua bò giống và làm chuồng trại để chăn nuôi bò sinh sản. Hộ tham gia dự án có trách nhiệm hoàn trả lại 30% vốn đầu tư ban đầu cho ban quản lý dự án của xã ( 3 triệu đồng, mỗi năm 1 triệu đồng) để ban quản lý tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình cho hộ khác.

Ban Văn Hóa

Hội nghị triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Đăng lúc: 08/06/2018 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 7.6.2018 UBND xã tổ chức hội nghị triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Tin bài: hội nghị triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Thực hiện công văn số: 3003/HD – SLĐTHXH, thanh hóa, ngày 6 tháng 9 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017.

Sàng ngày 7/6/2018 UBND xã đã tổ chức hội nghị triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo. Dự hội nghị có Đ/c: Lê văn Thuấn – BT Đảng bộ – chủ tịch HĐND xã.Các Đ/c trong BCĐ giảm nghèo, BT – TT các thôn.

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đã được triển khai trên địa bàn huyện - Đây là một trong nhiều dự án nằm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo Theo thống kê của phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Huyện đã hỗ trợ cho 3 xã: Thiệu Duy, Thiệu Thành – Thiệu vũ với kinh phí 1 tỷ đồng để thực hiện dự án trong đó Thiệu Duy được hỗ trợ 300 triệu. Từ nguồn vốn hỗ trợ trên, phòng LĐ, TB&XH đã phân bổ về cho địa phương, lựa chọn các mô hình giảm nghèo thích hợp triển khai tại các hộ gia đình.

Theo đó xã đã thành lập Ban quản lý dự án do Đ/c Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, Đ/c chính sách – xã hội làm phó ban thường trực. CT MTTQ làm phó ban, các thành viên trong ban gồm : CT HPN, CT Nông dân, đoàn thanh niên, kế toán, trưởng thú y . Tham gia vào ban quản lý còn có 10 Đ/c thôn trưởng của 10 thôn trong xã. Thành lập ban quản lý dự án để kiểm tra theo dõi, hướng dẫn các hộ dân được thụ hưởng dự án triển khai thực hiện.

Đ/c trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo xã đã giao chỉ tiêu cho các thôn và phân công các thành viên BCĐ xã trực tiếp chỉ đạo các thôn họp bình xét những hộ có đủ điều kiện,có nguyện vọng tham gia dự án một cách dân chủ, công khai.

Theo đó dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo được triển khai thực hiện trong thời gian 3 năm. Hộ tham gia dự án được nhận vốn đầu tư của dự án là 10 triệu đồng để mua bò giống và làm chuồng trại để chăn nuôi bò sinh sản. Hộ tham gia dự án có trách nhiệm hoàn trả lại 30% vốn đầu tư ban đầu cho ban quản lý dự án của xã ( 3 triệu đồng, mỗi năm 1 triệu đồng) để ban quản lý tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình cho hộ khác.

Ban Văn Hóa

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT