Truy cập

Hôm nay:
60
Hôm qua:
171
Tuần này:
737
Tháng này:
3320
Tất cả:
247884
THiệu Duy tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 2018.

THiệu Duy tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 2018.

Thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, xã Thiệu Duy đã tập trung nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần quyết tâm và sự chung sức của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân trong xã nên hiện nay, xã đã đạt 17/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

THiệu Duy tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 2018.

Thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, xã Thiệu Duy đã tập trung nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần quyết tâm và sự chung sức của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân trong xã nên hiện nay, xã đã đạt 17/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Đăng lúc 2 năm trước · 497 lượt xem

Hội nghị triển khai điều tra BHYT - Thu nhập - Vườn tạp - VSATTP

Sáng ngày 24/4/2018 UBND xã tổ chức hội nghị riển khai điều tra BHYT - Thu nhập - Vườn tạp - VSATTP.

Đăng lúc 2 năm trước · 508 lượt xem

Phát huy vai trò của các đoàn thể trong xây dựng NTM

Xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị

Đăng lúc 2 năm trước · 548 lượt xem