Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Phát huy vai trò của các đoàn thể trong xây dựng NTM

Đăng lúc: 06/04/2018 (GMT+7)
100%

Xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị

Tin bài: Phát huy vai trò của các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới

Xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Vì vậy thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đảng bộ chính quyền và nhân dân Xã Thiệu Duy với quyết tâm đạt xã NTM vào năm 2018. Mục tiêu của xã là xây dựng NTM phải có kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi, các công trình phúc lợi công cộng vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt đời sống nhân dân: cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ; xây dựng xã nông thôn mới, giàu bản sắc văn hóa dân tộc;an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất của nhân dân được nâng cao.

Để chương trình xây dựng NTM của xã đạt kết quả tốt: tất cả cán bộ và nhân dân phải quyết tâm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM năm 2018.Để thực hiện được nhiệm vụ này trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM đã trực tiếp phân công nhiệm vụ từng thành viên. Trong đó các ban ngành đoàn thể là lực lượng nòng cốt – lực lượng đi đầu trong công tác vận động tuyên truyền đến các hội viên đoàn viên, phát động phong trào thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

* Đối với các cấy ủy chi bộ các thôn: phải phấn đấu hoàn thành 14 tiêu chí NTM. Đây là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy chi bộ trong công tác lãnh đạo.

* Đối với hội cưu chiến binh:Tuyên truyền vận động cán bộ hội viên hội cựu chiến binh và nhân dân thi đua lao động sản xuất, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Ban chấp hành hội phải thường xuyên nắm bắt vận động hội viên trong chi hội tham gia vào tuyên truyền an ninh trật tự – an toàn giao thông, vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ, tự giác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự , quản lý và sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông theo quy định, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tự giác tháo dở, dẹp bỏ các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vĩa hè gây cản trở giao thông các tuyến đường tỉnh lộ 516C, đường liên xã, đường thôn, đê trung ương do hội cựu chiến binh tự quản.

* Đối với Hội phụ nữ: Để tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua phụ nữ phong trào chung tay xây dựng NTM, mỗi hội viên và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên và nhân dân hiểu sâu hơn, mục đích ý nghĩa và nội dung các tiêu chí xây dựng NTM trong đó tiêu chí vệ sinh môi trường và bảo hiểm y tế là tiêu chí xã đang tổ chức thực hiện. Thu gom võ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng đổ về nơi quy định, vận động các hội viên hộ gia đình chưa có bảo hiểm y tế tham gia mua bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 85% trở lên.

* Đối với hội nông dân: tuyên truyền phổ biến những tấm gương điển hình,cách làm sáng tạo hiệu quả các cá nhân tham gia xây dựng NTM. Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú – tích cực xây dựng NTM gắn liền với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.Là góp phần tăng thu nhập cho các hội viên và nhân dân và xã hội, tăng tỷ lệ hộ khá, hộ giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững.

* Đối với đoàn thanh niện: Có thể khẳng định , thanh niên là một lực lượng quan trọng, lực lượng xung kích trong các phong trào thi đua xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Thanh niên với tinh thần xung kích đi đầu trong các hoạt động dám nghỉ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Vì vậy thanh niên là những người tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.Mỗi Đ/c đoàn viên thanh niên phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh hiểu rõ xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. tuyên truyền vận động và đưa các chủ trương, chính sách pháp luật đó vào cuộc sống đến với các tầng lớp nhân dân..

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hơn trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xác định sẽ tập trung vào một số giải pháp như: Thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả xã chung sức xây dựng nông thôn mới” nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”, trong đó tập trung tuyên truyền các chủ đề trọng tâm như huy động các nguồn lực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, dịch vụ, nông nghiệp.

Vì vậy Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Ban văn hóa

.

Phát huy vai trò của các đoàn thể trong xây dựng NTM

Đăng lúc: 06/04/2018 (GMT+7)
100%

Xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị

Tin bài: Phát huy vai trò của các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới

Xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Vì vậy thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đảng bộ chính quyền và nhân dân Xã Thiệu Duy với quyết tâm đạt xã NTM vào năm 2018. Mục tiêu của xã là xây dựng NTM phải có kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi, các công trình phúc lợi công cộng vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt đời sống nhân dân: cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ; xây dựng xã nông thôn mới, giàu bản sắc văn hóa dân tộc;an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất của nhân dân được nâng cao.

Để chương trình xây dựng NTM của xã đạt kết quả tốt: tất cả cán bộ và nhân dân phải quyết tâm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM năm 2018.Để thực hiện được nhiệm vụ này trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM đã trực tiếp phân công nhiệm vụ từng thành viên. Trong đó các ban ngành đoàn thể là lực lượng nòng cốt – lực lượng đi đầu trong công tác vận động tuyên truyền đến các hội viên đoàn viên, phát động phong trào thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

* Đối với các cấy ủy chi bộ các thôn: phải phấn đấu hoàn thành 14 tiêu chí NTM. Đây là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy chi bộ trong công tác lãnh đạo.

* Đối với hội cưu chiến binh:Tuyên truyền vận động cán bộ hội viên hội cựu chiến binh và nhân dân thi đua lao động sản xuất, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Ban chấp hành hội phải thường xuyên nắm bắt vận động hội viên trong chi hội tham gia vào tuyên truyền an ninh trật tự – an toàn giao thông, vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ, tự giác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự , quản lý và sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông theo quy định, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tự giác tháo dở, dẹp bỏ các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vĩa hè gây cản trở giao thông các tuyến đường tỉnh lộ 516C, đường liên xã, đường thôn, đê trung ương do hội cựu chiến binh tự quản.

* Đối với Hội phụ nữ: Để tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua phụ nữ phong trào chung tay xây dựng NTM, mỗi hội viên và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên và nhân dân hiểu sâu hơn, mục đích ý nghĩa và nội dung các tiêu chí xây dựng NTM trong đó tiêu chí vệ sinh môi trường và bảo hiểm y tế là tiêu chí xã đang tổ chức thực hiện. Thu gom võ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng đổ về nơi quy định, vận động các hội viên hộ gia đình chưa có bảo hiểm y tế tham gia mua bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 85% trở lên.

* Đối với hội nông dân: tuyên truyền phổ biến những tấm gương điển hình,cách làm sáng tạo hiệu quả các cá nhân tham gia xây dựng NTM. Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú – tích cực xây dựng NTM gắn liền với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.Là góp phần tăng thu nhập cho các hội viên và nhân dân và xã hội, tăng tỷ lệ hộ khá, hộ giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững.

* Đối với đoàn thanh niện: Có thể khẳng định , thanh niên là một lực lượng quan trọng, lực lượng xung kích trong các phong trào thi đua xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Thanh niên với tinh thần xung kích đi đầu trong các hoạt động dám nghỉ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Vì vậy thanh niên là những người tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.Mỗi Đ/c đoàn viên thanh niên phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh hiểu rõ xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. tuyên truyền vận động và đưa các chủ trương, chính sách pháp luật đó vào cuộc sống đến với các tầng lớp nhân dân..

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hơn trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xác định sẽ tập trung vào một số giải pháp như: Thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả xã chung sức xây dựng nông thôn mới” nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”, trong đó tập trung tuyên truyền các chủ đề trọng tâm như huy động các nguồn lực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, dịch vụ, nông nghiệp.

Vì vậy Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Ban văn hóa

.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT